روزنامه ملی انیس

کمیته شورای رضاکاران محیط زیستی بامیان ایجاد شد

رییس حفاظت محیط زیست بامیان ایجاد چنین شورا ها را برای حفظ حیات وحش، تنوع حیات و حفظ منابع طبیعی با اهمیت خوانده، از همه مردم منطقه شهیدان خواست تا برای سلامتی خود و نسل های آینده، رسالت ایمانی و وجدانی خویش را اداء نمایند.
در اخیر رضاکاران محیط زیست بازار شهیدان را از وجود کثافات پاک کاری نمودند.

منبع: فیسبوک اداره ملی حفاظت محیط زیست

ممکن است شما دوست داشته باشید