روزنامه ملی انیس

کمک‌های بشری به سوریه را سیاسی نکنید

ایالات متحده از شورای امنیت ملل متحد خواسته که از سیاسی کردن کمک انسان دوستانه به سوریۀ جنگ‌زده خودداری کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجۀ امریکا روز دوشنبه ۲۹ مارچ در نشست مجازی شورای امنیت گفت که گذرگاه‌های بیشتر مرزی برای انتقال مواد غذایی و دیگر کمک‌ها به نزدیک به سیزده ونیم میلیون تن از مردم نیازمند سوریه باید باز شوند.
بلینکن با اشاره به روسیه و متحد نزدیک آن کشور بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که شورای امنیت از دخیل شدن در حمله‌ها به شفاخانه‌ها و در نزدیک یگانه گذرگاه مجاز در سوریه و یا بهانه جویی به این کار امتناع کند.
ایالات متحده در ماه روان ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد و نشست اخیر به ریاست بلینکن برگزار شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید