روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

کشور در شرایط کنونی به همدلی، همگرایی و همدیگر پذیری نیاز دارد

حکومت افغانستان از برنامه ها، پیشنهادها و طرح های سازنده احزاب و جریان های سیاسی که در مطابقت به قوانین نافذه کشور باشد، حمایت و استقبال میکند. حکومت وحدت ملی طی اعلامیه به این موضوعات اشاره نموده که روز پنجشنبه گذشته ۴- اسد شماری از احزاب سیاسی و جهادی تحت عنوان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با شعار برطرف کردن خلا های موجود در کشور، اعلام موجودیت کردند و در ضمن از کارکردهای حکومت وحدت ملی نیز انتقاد نمودند.

ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در حالی با شعار برطرف کردن خلا ها و انتقاد از کارکردهای حکومت اعلام موجودیت می کند که اکثریت اعضای این ائتلاف را رهبران ارشد حکومت وحدت ملی تشکیل می دهد که ایجاد این چنین ائتلاف ها و انتقاد از کار کرد های حکومت، پرسش های زیادی را در اذهان عموم جامعه خلق کرده است، اما حکومت وحدت ملی طی اعلامیه خاطرنشان ساخته که حکومت در شرایط جاری که صلح و انتخابات به حیث دو اولویت ملی قرار دارد، موضوع گفتمان مشترک میان حکومت و جریان های فعال سیاسی را، ارج می گذارد و بدین باور است که دیدگاه های سازنده و طرح های مفید احزاب و شخصیت های سیاسی می تواند مردم و حکومت را در این عرصه ها کمک کند.

همچنان در اعلامیه آمده است که طی نزدیک به چهل سال، حکومت در موضوعات مختلف ملی و بین المللی با احزاب سیاسی، شخصیت های جهادی و سیاسی، مشورت و رأی زنی ها را انجام داده و رئیس جمهور کشور در آینده نزدیک نیز با آنان در رابطه به مسایل ملی نشست خواهد داشت، در جریان این مشورت ها و رأی زنی ها همواره تأکید شده است که ائتلاف ها و جریان های سیاسی برنامه محور، می توانند در راستای تحقق برنامه های ملی، ممد واقع شوند.

با این حال برخی از آگاهان امور سیاسی، ایجاد و فعالیت جریان های سیاسی را در نظام های دموکراتیک که مطابق به قانون اساسی کشور باشد یک ضرورت می دانند، اما برخی دیگری از آگاهان سیاسی  شکل گیری ائتلاف های سیاسی و صف بندی های  حزبی را، تلاش برای امتیاز طلبی و تفویض صلاحیت های بیشتر، می دانند، در حالیکه شخص نخست کشور الی آخرین فرد حکومت در نزد ملت و تاریخ پاسخگو اند و هیچ شخصی نمی تواند برف بام خود را بر بام دیگران اندازد.

به هر صورت در شرایط کنونی و نازکی که مردم افغانستان قرار دارند، بجای انتقاد به پیشنهاد های سازنده و تفاهم ارجحیت دهیم و بجای دوری و ایجاد فاصله ها به نزدیکی و کارگیری از صلاحیت های وظیفوی، اهمیت دهیم، زیرا کشور ما در شرایط کنونی به همدلی، همگرایی و همدیگر پذیری وکار مشترک ضرورت دارد.

چنانیکه رئیس جمهور غنی در سفر به بادغیس تأکید نمود که قشر سیاسی افغانستان در باره انتخابات وارد یک گفتمان ملی و سازنده شوند و اکنون که فضا برای تأمین صلح و ثبات پایه دار و شرایط منطقوی در این زمینه آماده است و موانع نیز وجود ندارد.

 هرچند شکل گیری همایش ها و راه پیمایی های مدنی و مسالمت آمیز، همچنان تشکیل ائتلاف های سیاسی که دارای برنامه های مدون و سازنده باشد در مطابقت به قانون اساسی کشور حق هر شهروند است، اما در شرایط کنونی که بسا مشکلات فراتر از این مسایل در پیشروی ما قرار دارد، ایجاب می کند تا با تفاهم به حل این معضلات بپردازیم و بحران کنونی را مهار و پروسه های صلح بین الافغانی و انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را به موفقیت برسانیم، تا بدون دغدغه های سیاسی این دو روند ملی  به پایان برسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید