روزنامه ملی انیس

 کشورهای دوست، اراده و دیدگاه مردم افغانستان را احترام نمایند

زلمی  خلیل زاد٬ فرستاده  ویژه وزارت خارجه  امریکا برا ی صلح افغانستان دوردیگری از ماموریتش را آغاز کردآجندای  دور جدید ماموریت خلیل زاد دیدار از مقر ناتو دربروکسل  و ملاقات با مقامات  ارشد  ناتو واتحادیه اروپا ، بازدید از افغانستان ، پاکستان و قطر گنجانیده  شده است  .

درملاقاتی که او با موگرینی  مسوول  سیاست  خارجی  اتحادیه اروپا داشت موگرینی  یاد آور شد  که حفظ دستاورد های هژده سال گذشته  درافغانستان٬ رعایت  حقوق زنان  درهر نوع معامله احتمالی صلح  و  پابند ماندن این کشور به ارزش های دموکراتیک برای اتحادیه اروپا یک اصل است.

آنچه را که خانم موگرینی  بیان داشته، گفته هایی است که دولت افغانستان همیشه بر آن تاکید داشته است . دولت افغانستان بار ها مطرح کرده است که رسیدن به صلح  واعاده ثبات دراین  کشور ، یک  خواست آرمانی دولت  ومردم  افغانستان است  مگرخواست همگانی   این است  که مردم افغانستان  به یک صلح آبرومندانه  برسند  وآنها هیچگاه به صلح ذلت بار که درآن  ارزش های ملی  و مردمی  افغانستان رعایت نشود  تن نخواهند داد.

زلمی خلیلزاد  به عنوان یک دیپلمات خلاق یاد می شود  اوتوانست که شش دوراز مذاکرات میان نمایندگان  امریکا  وطالبان  را خوب مدیریت کند، مذاکراتی که هر دو طرف نشست به نتایج آن  خوشبین اند  مگر غیابت  نماینده دولت افغانستان دراین مذاکرات خود بگو مگو  های زیادی  درپی داشته است.  دولت افغانستان  هم به نوبه خود تاکید دارد  تا این گفت وگو ها هرچه  زودتر شکل افغانی به خود بگیرد .

خلیل زاد گفته است که هدف نهایی  او کشانیدن طالبان به میز مذاکره بادولت افغانستان است  اواین ادعا رارد می کند  که گویا مذاکرات او با نمانیدگان طالبان ، مبهم و گنگ است و دوطرف  به توافق های  دست یافته  اند که پنهان نگه داشته شده است

خلیل زاد گفته است که شکل ومحتوای نظام آینده  درافغانستان کار افغانها است.

امید  ما از خلیل زاد این است  که او با شفافیت تمام  ماموریت  خود را  دنبال  کند  مردم  افغانستان باور دارند که  دستاورد های هژده سال گذشته  دراین  کشور ، خون  بهای مشترک مردم  افغانستان و جامعه جهانی است   که برای نجات  افغانستان و جامعه  بشری از تهدید های  هراس افگنان پرداخته شده است

امروز مردم  افغانستان صاحب دستاورد های قابل لمس اند ، آنها تمثیل دموکراسی می کنند ٬آزادی بیان و فعالیت رسانه های خصوصی را شاهد اند ٬ فعالیت احزاب سیاسی  و جامعه  مدنی  تضمین شده است صاحب اردوی ملی، پولیس ملی  اند، روند آموزش  و پرورش درکشور درحال گسترش است ودرحال حاضر۹ ملیون کودک افغان به مکتب می روند که درطول تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است  و دستاورد  های دیگر ، حفظ همین  ارزش ها برای  مردم  ما خط قرمز است وهیچ نوع معامله  و بحث درآن  قابل لمس  نیست .

رهبران حکومت افغانستان  همه تاکید براین  دارند  که مردم  افغانستان به گذشته تاریک برنمی گردند و اراده قوی دولتمردان افغانستان  مبنی بر حفظ ارزش های گذشته است  که سبب شده  تا مردم  افغانستان نگران روند  گفت و گو های صلح  نباشند  زیرا زمانی که  مردم افغانستان، حکومت و نظام موجود در کشور و جامعه  جهانی همه از حفظ  دستاورد  ها در افغانستان سخن  می گویند دیگر جایی  برای نگرانی  وجود  ندارد زیرا همه  برای ورود  به یک جامعه مرفه با هم هماهنگ  و متعهد اند  و کشور های دوست باید اراده و  دید گاه مردم  افغانستان را احترام
کنند.

 صایم

ممکن است شما دوست داشته باشید