روزنامه ملی انیس

کسانیکه صلح می خواهند مسلمانان کامل اند و آنانی که صلح نمی خواهند راه شیطان را تعقیب می نمایند

از این رو نشست علمای جهان اسلام در عربستان سعودی سرزمین وحی، نمایانگر این است که مسلمانان جهان امروز پی برده اند که این گروه ها صرف با ابزار قرار دادن اسلام و شریعت می خواهند در حقیقت به دشمنان اسلام مضدر خدمت شوند.

روی این اساس نشست عربستان سعودی بهترین فرصت برای افغانستان است، تا واقعیت های موجود در این کشور را به طور شاید و باید آن به جهان اسلام شریک سازد و پرده از چهره گروه های ستیزه جو و جنگ طلب که اسلام و انسانیت را در این همه سالها وسیله و ابزار قرار داده، برملا سازند تا جهان اسلام متوجه این وضعیت گردد، هرچند زمان خاموشی عالمان دین در برابر گروه های دهشت افگن در جهان به پایان رسیده که میشود به سخنان دیروز صالح بن عبدالله بن حمید امام کعبه شریف که طی سخنانی از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد و خواستار پایان هرچه عاجل جنگ در افغانستان شد، همچنان وی خاطرنشان ساخت که هرآن کسانی که صلح می خواهد مسلمان کامل هستند و کسانی که صلح نمی خواهند راه شیطان را تعقیب می نمایند، اما هنوز هستند کسانی  که علاوه بر اینکه خود را عالم دین می نامند، ادعای رهبریت فرقه های مذهبی را نیز به عهده دارند از برقراری صلح و ختم جنگ در منطقه و افغانستان در هراس اند، زیرا با تأمین امنیت سراسری در این منطقه یقیناً امتیازات مادی و معنوی خود را از دست خواهند داد.

بناءً انتظار مردم افغانستان از نشست عربستان سعودی این است تا عالمان و مفتیان شرکت کننده در این نشست، صرفاً با تقبیح کردن ها و صدور اعلامیه ها، بسنده ننمایند، بلکه معضلات برخاسته از گروه های ستیزه جو به نام های داعش و طالب را ریشه یابی نموده منابع مالی، لوژستیکی و خواستگاه های آنانرا شناسایی و به مسدود نمودن و بلاک کردن حسابات بانکی این گروه ها، مشترکاً اقدام نمایند و با وارد کردن فشارهای مضاعف برحامیان و تمویل کنندگان آنان نیز این گروه ها را به میز مذاکرات صلح حاضر و به این جنگ خونین و ناتمام، نقطه پایان گذارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید