روزنامه ملی انیس

کسانیکه بخاطر بدنام سازی نیرو های دولتی دست به جعل می زنند مرود پیگرد قرار می گیرند

درپی افزایش جرایم جنایی در کابل، هفته گذشته رئیس جمهور غنی، امرالله صالح معاون اول اش را هدایت داد تا با حفظ مسئولیت های معاونیت به مسایل امنیتی کابل رسیدگی ند، صبح دیروز امر الله صالح فیصله جلسه شش و نیم صبح را در فیبوکش همگان ساخت.
اول : اهالی ثروتمند و زوردار چندین محله با تماس به پولیس و شاروالی خواهش کرده اند که ساحات سبز را خودشان رضاکارانه رها می سازند برایشان باید حد اقل یک روز وقت داده شود و آنها در محل پیش مردم و ولس باید شرمانده نشوند. ما قبول کردیم.
دوم : مردم محترم شینه وعده سپرده اند که قاتلین سه سرباز پولیس را تثبیت میکنند و در تامین امنیت ازین به بعد رضاکارانه با دولت شانه میدهند و ده ها جوان شان به عنوان همکار معرفی میگردند.
سوم : امامان دین در شرق کابل وعده سپرده اند که در روز های نزدیک پولیس را در بستن تمام شبکه های فروش و توزیع الکول و مخدرات کمک میکنند روی همین دلیل برای چند روز دیگر عملیات برضد این شبکه ها معطل میگردد. اگر به یاد داشته باشید چنین عملیات چند سال قبل باعث تلفات گردید و نتیجه لازمه نداشت. این بار مردم حاضرند که لکه سیاه را از محله خود دور سازند.
چهارم : در شهرکابل هیچ موتر بی اسناد و بی پلیت در گشت و گذار نیست و دستور داده شده است که ما با موتر های بی اسناد در گاراژ ها و موتر فروشی ها برای فعلا یعنی الی دوماه کاری نداریم اما اگر در سرک فرعی و یا عمومی و یا حتا پس کوچه ها در حالت گشت دیده شدند مصادره شده و در خدمت گزمه های شهری و روستایی پولیس قرار میگیرند. همین اکنون صد ها موتر که تخطی کرده اند در خدمت گزمه های پولیس قرار دارند. موضوع باید جدی گرفته شود.
پنجم : در ده سبز بالای یکی از پوسته های پولیس شلیک گردیده است. والی کابل قرار است که مردم را دیده و تجسس نماید که قصه چیست. مقام ولایت کابل در حل منازعات و ریشه یابی مسایل در جلسات شش و نیم بجه ای سهم فعال و موثر دارد.
ششم : روند چاپ پوستر افراد تحت پیگرد و جرم پیشه ادامه دارد. آنچه تا حال دیده اید کوچک های آنهاست. یعنی اسمها و تصاویر از پایین فهرست انتخاب گردیده اند. این روش عمدی و تاکتیکی بود. تعدادی ازین جرم پیشه ها زیر فشار جامعه و خانواده ها حاضر شده اند که به پولیس تسلیم شده و در گرفتاری افراد کلان این باند ها همکاری نمایند. ازین همکاری استقبال کرده ایم اما حق العبد را بخشیده نمیتوانیم. بسیاری ها که هنوز عکس و پوستر شان چاپ و نصب نگردیده است تماس گرفته اند و میگویند اگر اسم عکس شان چاپ نگردد و آبروی شان حفظ شود حاضرند توبه کنند وهمکاران خود را در گیر پولیس بدهند. درین ارتباط مورد به مورد کار صورت میگیرد. چیزی بنام پالیسی متحد المال و یک لباس به همه نداریم. تا اکنون هیچ یک از فهرست طویل ۲۵۰۰ نفر غلط ثابت نشده است و در میان آنها منسوبین دولتی نیز شامل است.
هفتم : زمرک فعال میگردد. انضباط شهری پولیس بخاطر اعاده وقار یونیفورم – جلوگیری از بی جا گردی افراد پولیس و تحکیم اعتماد جامعه به نظم داخلی پولیس ایجاد میگردد. تعلیمات امروز آغاز گردید.
هشتم : از دید امنیت ملی تهدید تروریزم در سرحد سبز اما نزدیک به زرد است. مردم باید متوجه باشند و همکاری نمایند. پوشش استخباراتی به خلا یعنی کوچه به کوچه – سرای به سرای – محل به محل به شدت ادامه دارد. به پولیس و امنیت ملی دروغ نگویید. به ضرر تان تمام میشود.
نهم : مسوولین دو باب مسجد که اجازه نداده بودند تصاویر جرم پیشه ها در دروازه شان نصب گردند توسط وزارت حج و اوقاف احضار میگردند. مسجد جای عبادت و محل ترویج ارزشهاست و ملکیت شخصی کسی نیست. عکس جرم پیشه ها در دیوار های هر دوی این مساجد نصب گردید.
دهم : سر از فردا با توسل به روش از پایین به بالا و حرمت به نظر و تحلیل قدمه های ابتداییه رهبری به مرحله دوم یعنی بررسی ساختار و روش داخل میشویم و نحوه پیام دهی فرق خواهد کرد. از نظریات اکادمیک و مردمی استقبال می نماییم.
یازدهم : به من میگویند کابل کل افغانستان نیست. درست و قبول. یکی از دلایل اینکه من مردم را در جریان قرار میدهم این است که مردم و حکومت در دیگر ولایات ازین روش تقلید و پیروی نمایند. اما برای شهر های هرات – ننگرهار – خوست – تخار- سمنگان و بغلان میثاق امنیتی که شامل برنامه های روشن و درج در صد ها صفحه است دیزاین و در اختیار مسوولین قرار گرفته است.
دوازدهم : کسانیکه بخاطر بدنام سازی نیرو های دولتی دست به جعل می زنند مرود پیگرد قرار می گیرند. مثلا دیروز کسی ادعا کرده بود که موبایل و کمپیوترش را دزدیده اند. امروز معلوم شد که او بخاطر مظلوم نمایی در موسسه ای که کار میکند (موسسه خارجی ) این دروغ را گفته بود و میخواست که مستحق امیتاز مظلومانه گردد. وقتی دورغ اش معلوم شد و پولیس رفت که او را به پاسخگویی حاضر سازد فرار کرده بود. اکنون میخواهیم در ولایتی که فرار کرده است دستگیر گردد. لطفا دروغ نگویید. بازخواست میگردد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید