روزنامه ملی انیس

کرونا ثابت کرد که دولت ها در قبال سرنوشت مشترک نیاز به بازنگری مجدد دارند

در برنامه ای که قبل از ظهر روزپنجشنبه با حضور استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اسلامی افغانستان، محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه، وانگ یو سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل و برخی از مقامات بلندرتبه دولتی در میدان هوایی بین المللی حامدکرزی برگزار شد، محموله کمک های طبی کشور چین برای مردم افغانستان اهدا گردید.
محمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه در صحبت های خود از همکاری های طبی دولت جمهوری خلق چین ابراز تشکری کرد و گفت که این بخشی از کمک های مفید دولت چین برای افغانستان است و امیدواریم که در آینده نیز از کمک های بی دریغ این کشور دوست بهره مند شویم.
وی افزود که با همکاری مردم و دولت افغانستان موج اول کرونا در افغانستان مهار شده است ولی خطر موج دوم کرونا تاهنوز باقی است و نیازمند برنامه ریزی های جدی و جدید در این زمینه هستیم.
وانگ یو سفیر جمهوری خلق چین در این برنامه اظهار داشت که از مجموعه این محموله های طبی، به ارزش یک میلیون دالر لوازم و تجهیزات طبی برای وزارت صحت عامه می باشد و در کنار آن مجموعه بسته های صحی و بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای وزارت معارف، اداره ملی سره میاشت و نیز بسته های مشخص اهدایی مردم سینکیانگ چین برای دو ولایت ننگرهار و بدخشان برای اداره مستقل ارگان های محلی می باشد.
وی گفت که دولت چین مانند گذشته در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود و کمک های بهداشتی و طبی این کشور برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
سفیر چین مقیم کابل همچنین تاکید کرد که دولت چین برای استقرار صلح و ثبات دایمی در افغانستان در کنار دولت و مردم افغانستان است و از موقف دولت افغانستان به صورت جدی حمایت می کند.
استاد سرور دانش، معاون دوم‌ رئیس جمهور از کمک ها و همکاری های مردم و دولت چین برای افغانستان ابراز قدردانی کرد و گفت که دولت چین در روزهای سخت در کنار مردم افغانستان بوده است و اکنون نیز در کنار سایر دولت های همکار افغانستان از حامیان اصلی استقرار صلح در افغانستان است.
معاون دوم رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که دولت چین در توسعه اقتصادی و پیشرفت پروسه صلح افغانستان همچنان نقش برجسته داشته باشد.
وی چین را همسایه بزرگ و دوست دیرینه افغانستان خواند و از تمام همکاری های طبی و صحی این کشور در دوره شیوع کرونا و نیز محموله های طبی فعلی این کشور ابراز قدردانی کرد.
معاون دوم رئیس جمهور همچنین از تمام پرسونل و کادر صحی افغانستان و ادارات همکار افغانستان، علما و رسانه ها برای آگاهی دهی و ارائه خدمات صحی و همکاری های مختلف تجار و مردم افغانستان در زمان اوج شیوع ویروس کرونا در کشور ابراز قدردانی کرد.
وی افزود که بحران کوید ۱۹ هنوز هم در گوشه و کنار جهان از انسان ها قربانی می گیرد و در افغانستان نیز خطر آن به کلی رفع نشده است، اما آنچه که مهم است آموختن از تجربیات مبارزه به کرونا است که برای برنامه ریزی و مبارزه با ظهور احتمالی موج دوم کرونا به آن نیازمند هستیم.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور بحران کرونا یک زنگ بیدار باش برای همه دولت ها و مردم جهان بود و این پیام روشن را با خود داشت که مردم و دولت های جهان در قبال سرنوشت مشترک بشریت و همکاری های بین المللی، باید تجدید نظر کنند.
وی افزود که این بحران فراگیر و بین المللی بار دیگر انسان ها را در قبال مکلفیت مشترک، بیشتر متوجه ساخت و تئوری زمین وطنی را بیشتر قوت بخشید.
استاد دانش گفت که بحران کرونا ثابت کرد که با همه پیشرفت های علمی و تکنولوژی طبی هنوزهم بشر در برابر بیماری ها ناتوان است و بسیاری از انسان ها در گوشه و کنار جهان از دسترسی به امکانات بهداشتی و طبی محروم اند و این می رساند که ما به عدالت جهانی و برابری انسانی سخت نیازمندیم.
وی گفت که ارزش های اخلاقی و تقویت اخلاق انسانی و کمک به هم نوع در روابط بین الملل، یک ضرورت اساسی است.
معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به کنترول موفقانه شیوع ویروس کرونا در افغانستان تأکید کرد که در صورت بروز مجدد ویروس کرونا در کشور با استفاده از تجربیات گذشته، نهاد های مسئول باید برنامه ها و آمادگی های لازم را بیش از پیش داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید