روزنامه ملی انیس

کرونا بالای وضعیت اقتصادی افغانستان و منطقه تاثیرات منفی داشته است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روزپنجشنبه در نشستی از طریق ویدیو کنفرانس در حاشیۀ هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد کاهش فقر و ابعاد آن، نقش رهبری دولت ها و نهادهای بین المللی در راستای کاهش فقر با توجه به شاخص های فقر چند بُعدی، صحبت کرد.
این ویدیو کنفرانس که به ابتکار حکومت چیلی، پوهنتون آکسفورد، ادارۀ انکشافی ملل متحد و حکومت پاکستان برگزار شده بود، در رابطه به تلاش های کشورها در راستای مبارزه با فقر، صحبت شد.
ابتدا رئیس جمهور چیلی صحبت کرد و راجع به برنامه های حکومت آن کشور در زمینۀ مبارزه با فقر معلومات ارائه نمود.
بعداً عمران خان صدراعظم پاکستان صحبت نموده، گفت که فقر یک مشکل جدی کشورهای توسعه نایافته است و نزدیک به یک میلیارد نفوس جهان با فقر و تنگدستی، دست و پنجه نرم می کنند و این تخطی حقوق بشری می باشد.
وی ضمن اینکه برنامه های کشورش را در این زمینه تشریح کرد، گفت که باید کشورهای عضو سازمان ملل متحد با این پدیده مبارزه نمایند.
سپس رئیس جمهور غنی در صحبت هایش، از تلاش های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فقر به ویژه در جریان شیوع ویروس کرونا، یادآوری کرده، گفت که رهبری دولت افغانستان در مراحل اولیۀ شیوع ویروس کرونا پیش بینی های خود را داشت و استراتیژی مبارزه با ویروس کرونا را در پنج مرحله عملی نمود.
رئیس جمهور افزود که کرونا بالای وضعیت اقتصادی افغانستان و منطقه تاثیرات منفی و آسیب پذیری های اقتصادی داشته است.
وی تصریح کرد: پیامدهای ویروس کرونا، ما را مجبور ساخت که شرایط ناگوار را پیش بینی کرده و اقدامات عاجل را بخاطر مبارزه با آن روی دست گیریم.
رئیس جمهور غنی گفت که هدف اساسی ما این بود که به فقرا رسیدگی و از منابع داخلی استفاده درست نمائیم و با ابعاد متعدد آن دست و پنجه نرم کنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد که تأکید ما روی رسیدگی به فقرا بود و به همین منظور برنامه های توزیع نان خشک و دسترخوان ملی را منحیث برنامه های مهم برای رسیدگی به مردم عملی کردیم.
رئیس جمهور غنی گفت که برنامه دسترخوان ملی کمک غذایی به ۴.۵ میلیون خانواده می باشد که ۹۰ در صد نفوس افغانستان را احتوا می کند و یک برنامه دوامدار است.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش ضمن اینکه بر تشریک مساعی مشترک میان کشورها بخاطر مبارزه با فقر تأکید ورزید، گفت که ما به هدف کاهش پیامدهای منفی ویروس کرونا، با کشورهای منطقه کار کردیم تا جریان صادرات و واردات به شکل عادی ادامه پیدا کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید