روزنامه ملی انیس

کتابخانه عامه ناحیه نهم شهر کابل دوباره افتتاح گردید

یک باب کتابخانه عامه کوچک که قبلا در ناحیه ۹ واقع در مکروریان سوم فعالیت داشت بنا به سعی و تلاش ریاست کتابخانه های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ به کمک مالی یونسکو ترمیم و تجهیز گردیده که در سطح شهر کابل کتابخانه نسبتا مجهز به حساب می آید.

محفل با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز و با سخنان حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه ادامه یافت که موصوف در باره  ترمیم و توسعه کتابخانه عامه مکروریان سوم گفت: هدف از توسعه و تجهیز کتابخانه عامه ناحیه ۹ واقع در مکروریان سوم ایجاد منابع و سهولت به اهالی مکروریان ها و ترویج فرهنگ مطالعه در بین شهروندان و تشویق مردم به مطالعه است. وی افزود که این کتابخانه بر اساس تهیه پروپوزل از طرف ریاست کتابخانه های عامه به دفتر مرکزی یونسکو مبلغ ۱۳۶۸ هزار افغانی منظور گردید که مبلغ ۴۵۰ هزار افغانی برای ترمیم و اثاثیه از قبیل شلف، میز، چوکی، رنگ مالی تعمیر، کتاره، پنجره و دروازه و فرش به مصرف رسیده و متباقیپول برای خرید کتاب هزینه شده است که رده های سنی متفاوت در آن مدنظر قرارداده شده است که طفل دوره آمادگی تا یک محقق می تواند از این کتابخانه استفاده نماید.

شهرانی از دفتر مرکزی یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو و آیسسکو در کابل سپاس گزاری نموده همچنان از ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان ها نیز بابت فراهم نمودن مکان کتابخانه عامه تشکر کرد و از اهالی مکروریان ها خواست که از داشته های کتابخانه استفاده اعظمی نمایند.

در بخش دوم برنامه پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانی خود افتتاح کتابخانه عامه ناحیه ۹ را به اهالی مکروریان ها تبریک گفته و به نقش کتابخانه های عامه در انکشاف جوامع بشری اشاره گرده گفت: کتابخانه ها خشت های تمدن هستند که تمدن ها را یکی به دیگری پیوند میدهند و از اهالی مکروریان ها خواست که این کتابخانه را از خود دانسته و از داشته های کتابخانه استفاده بهینه نمایند. محفل با قطع نوار توسط پوهاند محمد رسول باوری و حاضرین در مجلس خاتمه یافت.

ممکن است شما دوست داشته باشید