روزنامه ملی انیس

کار سروی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه کاسا ۱۰۰۰ در آینده نزدیک پایان می‌یابد

شرکت برشنا از پایان یافتن کار سروی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه کاسا یک هزار در آینده نزدیک خبر داده است.

برشنا در یک اعلامیه گفته است، پروژۀ مهم و منطقه‌ای انتقال انرژی برق از آسیای‌میانه به آسیای‌جنوبی موسوم به کاسا ـ ۱۰۰۰ در افغانستان تحت رهبری شرکت برشنا تطبیق و راه‌اندازی می‌گردد.

این شرکت در ادامه گفته است، یکی از بخش‌های مهم تطبیق پروژه کاسا ـ ۱۰۰۰، راه‌اندازی سروی اثرات محیط زیستی و اجتماعی می‌باشد. طی این سروی در رابطه به اثرات این پروژه بالای محیط زیست و اجتماع معلومات جمع‌آوری گردیده و تدابیر لازم برای حفظ محیط زیست اتخاذ خواهد شد.

برشنا در ادامه گفته است که کار سروی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه کاسا ـ ۱۰۰۰ در جریان است و تا اکنون حدود ۹۰ درصد سروی اثرات اجتماعی و ۶۰ درصد کار سروی اثرات محیط زیستی انجام گردیده است.

در اعلامیه تاکید شده که همچنان گزارش‌های مربوط گردآوری گردیده و قرار است این سروی در آینده نزدیک به پایه اکمال برسد که زمینه را برای آغاز کار عملی پروژه کاسا ـ ۱۰۰۰ مساعد خواهد ساخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید