روزنامه ملی انیس

کار ترمیم یک استوپه و حفریات اطراف آن در ولسوالی بگرامی کابل آغاز شد

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، دیروز کار پروژه ترمیم یک استوپه و حفریات اطراف آن را در لسوالی بگرامی ولایت کابل، افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ درمراسم افتتاح کاراین استوپه درحالی که شماری از بزرگان ولسوالی بگرامی و قریه دره محمدخیل وهمچنان لعل محمد ولی زاده رئیس اقتصاد ولایت کابل نیز حضورداشتند، پوهاند باوری گفت که این استوپه در ساحه شیوکی منطقۀ کاریز محمد امین، ولسوالی بگرامی کابل موقعیت دارد.  وی افزود: کاراین پروژه شامل ترمیم استوپه وحفریات اطراف آن است که آن را ریاست های حفظ و ترمیم آبده های تاریخی و باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به همکاری موسسه حفظ میراث های فرهنگی افغان (اچکو) انجام می دهند. پوهاند باوری دراین مراسم گفت که یکی از اهداف دولت افغانستان، درجریان کار پروژه های انکشافی، ایجاد زمینه کار برای مردم محل است و به بزرگان و متنفذان قریه یخ درۀ محمد خیل، اطمینان داد که درجریان کاراین پروژه از میان مردم محل کارگران استخدام خواهند شد. بعد عبدالمتین رئیس شورای قوم محمدخیل ولسوالی بگرامی کابل، به نمایندگی از اهالی آن محل صحبت کرد و از توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ در راستای حفاظت از آبده های تاریخی قدردانی کرد.

وی از همکاری مردم محل در زمینۀ حفاظت ونگهداری آبده های تاریخی نیز اطمینان داد.

سپس دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی،  رئیس حفظ و ترمیم آبده های تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ و انجنیر حبیب نوری،  رئیس موسسه حفظ میراث های فرهنگی افغان (اچکو)، در رابطه به کار این پروژه معلومات دادند و گفتند که این استوپه مربوط به قرن های ۵ تا ۷ میلادی است و کاراین پروژه در بخش ترمیم استوپه و حفریات اطراف آن درمدت ۲ سال تکمیل خواهد شد. آنان افزودند که کار ترمیم استوپه را انجنیران مسلکی با حفظ اصالت تاریخی آن به پیش می برند و این پروژه را موسسه «الیف» تمویل می کند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید