روزنامه ملی انیس

کارگاه ارتقای ظرفیت برای زنان تجارت پیشه کابل برگزار شد

پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کارگاه آموزشی زنان تجارت پیشه را افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این کارگاه به اهتمام معینیت گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ نهاد کمپاین بین المللی زنان و بانک خصوصی عزیزی به اشتراک زنان تجارت پیشه و صنعت کار راه اندازی شده است.

سیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ هنگام افتتاح این کارگاه گفت که بدون شک نقش زنان درتوسعه اقتصاد کشور مهم وارزشمند است و با حضور گسترده زنان درعرصه های اقتصادی و بازار آزاد افغانستان آینده درخشان خواهد داشت.

او گفت معینیت گرځندوی درسال جاری نمایشگاه های متعددی برای عرضه کالاهای زنان تجارت پیشه برگزار کرده است که میتوان درنمایشگاه های بادام باغ، کابل سرینا، بابرشاه سنتر نام برد .

او افزودکه صنعت گردشگری باعث رشد تولید داخلی و صنایع دستی می شود که کارگاه آموزشی امروز به منظور معیاری کردن تولیدات و آگاهی از روش های بازار یابی برای زنان تجارت پیشه برگزار شده
است
.

او خاطر نشان کرد معینیت گرځندوی با نهادکمپاین بین المللی زنان و بانک عزیزی تفاهمنامه تجارتی به خاطر بازاریابی فرآورده های تولیدی زنان و توانمند سازیاقتصادی زنان به امضا رساند که برنامه توان مند سازی زنان کابل، کاپیسا ،ننگرهار و لغمان تطبیق شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید