روزنامه ملی انیس

کارکنان صحی: جلوقتل زنجیره یی اهل طب درکشور گرفته شود

کنفرانس عدالت خواهی ومراسم فاتحه خوانی شهید داکتر نوروز شینواری دیروز  درکابل برگزارشد.

مراسم فاتحه خوانی و کنفرانس عدالت خواهی ازسوی فدراسیون انجمن های طبی افغانستان برگزارشد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر : دراین کنفرانس اشتراک کنندگان برمصونیت کارکنان صحی تاکید کردند و از رهبری حکومت خواستند تا درگرفتاری و محاکمه عاملان قتل کارکنان صحی٬ به صورت اخص گرفتاری عاملان قتل داکتر نوروزشینواری اقدام قاطع کند و به مشکلات امنیتی کارکنان طبی کشور توجه جدی کند.

داکتر نوروز شینواری هفته گذشته دریک حادثه هراس افگن درشهر جلال آباد به شهادت رسید.  درآغاز این مراسم پوهاند داکتر نجیب الله امرخیل رئیس فدراسیون انجمن های طبی افغانستان صحبت کرد وگفت که منسوبان طبی درتنهایی کاری انجام داده نمی توانند ،باید تمام کارکنان صحی بخش خصوصی ودولتی با هم متحد شوند و متحدانه از حکومت بخواهند تا درمورد قتل های زنجیره یی اهل طبابت درکشور اقدامات عملی و قانع کننده روی دست بگیرد. اوبا اشاره به شهادت داکتر نوروز شینواری گفت که او کادرورزیده بخش اورتوپیدی نه تنها درکشور بود بل درمنطقه داکتری برابر با توانایی های آن مرحوم وجود ندارد . او قتل این پروفیسور ورزیده کشور را به حلقات استخباراتی منطقه پیوند داد.  به همین ترتیب داکتر یارباز نماینده مردم پکتیا درولسی جرگه که خود را یکی از شاگردان شهید پروفیسور شینواری خواند ٬ گفت که به عنوان یک داکتر تلاش می کند تا نگرانی اهل طب کشور را درخانه ملت مطرح بحث قراردهد. به همین ترتیب ایمل وردک نماینده داکتران بخش اورتوپیدی٬ داکتر خالد یارسابق رئیس پوهنتون ننگرهار ، داکتر ایوب شینواری داکتر فیاض صافی ، داکتر فردین رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی،داکتر صمیم خالد رئیس اتحادیه داکتران اسلامی ، داکتر احمدجان نعیم مشاور وزیر صحت عامه وداکتر احمدشاه شکوهمند عضو شورای عالی طبی درمورد شخصیت اهلیت و توانایی مسلکی شینواری صحبت کردندو گفتندکه در کشور برای همیش جایگاه رفیع این پروفیسور بخش اورتوپیدی خالی خواهد بود.  دراین مراسم استاد زمرک شینواری برادر شهید نوروز شینواری صحبت کرد و از همدردی خانواده طبابت کشور با خانواده شهید ابراز امتنان کرد واز حکومت و رهبری ولایت ننگرهار خواست تا درگرفتاری عاملان این جنایت اقدام کند.

درپایان ،قطع نامه سه فقره یی اشتراک کنندگان خوانده شد و متن آن به مشاور رئیس جمهوری٬ مشاور رئیس اجرائیه و نماینده شورای عالی طبی افغانستان تسلیم داده شد.

اشتراک کنندگان درقطع نامه تاکید کرده اند که هرگاه به خواست های شان رسیدگی نشود دست به اعتصاب سراسری درکشور
خواهند زد
.

ممکن است شما دوست داشته باشید