روزنامه ملی انیس

کارکرد ها و دستاورد های یک سال گذشته وزارت اطلاعات وفرهنگ ارائه شد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز گزارش کارکرد ها و دستاورد های  سال ۱۳۹۸ این وزارت را ارائه کرد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دربرنامه پاسخدهی دولت به ملت  کارکرد ها و دستاورد های سال مالی ۱۳۹۸ این وزارت را ارائه کرد .

حسینه صافی  درنخست گفت که تیم کاری وزارت اطلاعات وفرهنگ مصروف کار استحکام منار جام غور است و این منار از خطر محفوظ شده است .

وی افزود که وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر حفاظت آبده های تاریخی از تمام امکانات خویش استفاده می کند.

او گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ دربخش های نشرات و رسانه ها، فرهنگ و هنر ، گرځندوی و جوانان فعالیت دارد

 در ۱۳۹۸ این وزارت ۱۶ پروژه انکشافی تطبیق کرده است  که از آن جمله:

۷ پروژه ساختمانی،  ۶  پروژه در بخش آبدات تاریخی (ترمیم مقبرۀ میرویس نیکه در قندهار، ترمیم حوض آقینه درفاریاب  ترمیم اساسی فاز دوم قلعۀ سراج در لغمان، ترمیم مسجد امیر عبدالرحمن خان در کابل  و غیره) و ۳ پروژه درهمکاری با وزارت شهرسازی و اراضی است .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به فعالیت ها و دست آورد های عمدۀ این وزارت اشاره کرد وگفت که سال ۱۳۹۸ مصادف است با صدمین سالگرد استقلال افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ از همان آغاز سال برنامه های متعددی را دربخش های مربوط روی دست گرفت و ازاین رویداد بزرگ درتاریخ معاصرافغانستان با تدویر سمینار های علمی، نمایش گاه های مختلف کتاب، صنایع دستی، غذاهای وطنی، هفته های فرهنگی،  کنسر ت ها و نمایش های تیاتری به گونه عالی و باشکوه گرامیداشت به عمل آورد.

حسینه صافی دررابطه به بخش ساحات باستانی، اثار و آبدات تاریخی معلومات داد و گفت که ۱۴۱۳  ساحه باستانی در۳۴ ولایت ثبت دیتابیس وزارت شده است؛

از ساحات باستانی در هفت ولایت، (۴۶۰۸ ) آثر تاریخی به دست آمده است؛

یک اثر دوران بودایی از هانک گانگ به کشور بازگشتانده شده است و به موزیم ملی سپرده شده است؛

همچنان ۵۰۰ اثر از طریق کارمندان امنیت ملی و گمرکات به دست آمده است؛

۱۷۸۰ آبدۀ تاریخی فهرست شده است، ۲۹۴ آبده ترمیم شد ه است و در۸۲۴ آبده لوحه تسجیل نصب شده است.

دو نمایش گاه از۲۵۰ اثر تاریخی در چین برگزارشده است؛

۴۶۲۴۵ سند تاریخی و نسخه های خطی دیجیتل سازی شده است؛

۲۰۰  اثر مهم خطی  وقایه، ترمیم و صحافی شده است؛

۳۱  تابلو که در دوران حاکمیت طالبان تخریب شده بود، ترمیم شده است .

سرپرست اطلاعات وفرهنگ ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را نیز ازمسوولایت های این وزارت دانست و کارکرد ها دراین عرصه را نیز تشریح کرد.

همچنان از فعالیت های این وزارت درراستای حفظ و رشد موسیقی ملی و تیاتر ملی از توجه به این بخش ها معلومات ارائه کرد .

حسینه صافی دررابطه به نشرات قوانین و مقرارات که درراستای فعالیت های رسانه ها آماده شده است نیز اشاره کرد و گفت که  وزارت اطلاعات وفرهنگ متعهد به آزادی بیان است و ازحقوق خبرنگاران حمایت می کند  .

به همین ترتیب سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد دستاورد ها و کارکرد های یک سال گذشته این وزارت درراستای گردشگری و جوانان نیز معلومات داد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که بعضی ها  فکر می کنند که وزارت  اطلاعات و فرهنگ یک وزارت مصرفی است و عاید ندارد ، درحالی که درطی سال ۱۳۹۸ ، در مجموع عواید این وزارت ،  ۱۹۰ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۹۶۷ افعانی شده است .

 وی گفت که این عواید ازطریق حق تورید فلم ها ، کرایه زمین و غرفه های بیهقی ، اعلانات تجارتی ، فروش تکت های نمایشگاه های آثارگنچینه باختر و صدور جواز ، عواید تصدی افغانتور، تصدی مطابع ازادی ، به دست آمده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید