روزنامه ملی انیس

کارشناسان: صلـح بی برنامه به جـایی نمـی رسـد

روند مذاکرات صلح با گروه طالبان شتاب زده جریان دارد، اما آنچه بر می گردد به نتیجه مذاکرات ، از همین اکنون روشن است.

اکثر از سیاست ورزان ، چه در رقابت های انتخاباتی ، منطقه یی و فرا منطقه‌یی به خواست ها و نیاز های مردم تکیه می زنند. یکی از ویژگی های نظام مردم سالار و بیرون آمده از اراده مردم را نیز توجه به خواست و اراده ملی و بین‎المللی مردم تشکیل می دهد.

از همین جاست که می گویند صلح واقعی زمانی میسر می شود که دولت به عنوان ممثل اراده مردم وارد کارزار مذاکرات صلح شود و در هر گونه توافق و تعامل از موضع مردم عمل کند.

با توجه به نشست های این جا و آن جایی که در رابطه به صلح در افغانستان برگزار می شود، جایگاه مردم تا هنوز خالی است.

شاید برخی با محاسبه نادرست سیاسیون ، شخصیت های سیاسی و احزاب از آدرس مردم گزیده باشند.

اکثر کارشناسان طوری می اندیشند که روند شتاب زده صلح مذاکرات را بی‎برنامه ساخته است.

به باور آنها برچیدن غایله جنگ طولانی مستلزم برنامه می باشد.

جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسایل سیاسی در این مورد گفت که چنین نشست های بی برنامه نتیجه مطلوب و ثمر بخش در قبال
ندارد
.

به باور وی صلح دایمی زمانی میسر می شود که مذاکرات بین افغان ها صورت گیرد. کشورهای دخیل در معضل افغانستان با اجندای واحد شامل مذاکرات شوند و گذشته از آن سازمان ملل از روند متذکره نظارت
کند
.

او با اشاره به نشست مسکو گفت که نتایج نشست مسکو از جایگاه حقوقی بر خوردار نمی باشد.

به همین ترتیب فوزیه ناصریار عضو شورای ملی نیز با نظر جنرال امرخیل موافق است

او به خبرنگار آژانس باختر گفت که صلح شتاب زده هرج ومرج در قبال دارد.

اوبا توجه به ابراز نظر نمایندگان طالبان ،  گفت که طالبان می خواهند افغانستان را به گذشته های تاریک برگردانند چیزی که مردم آن رانمی خواهد.

در همین حال محمد عالم مردی که سالها پیش بازنشسته شده است گفت: هر کس می خواهد به رنگی بازی می کند.هر کس می خواهد چال برود .هر کس به نمایندگی از مردم صحبت می کند.

او گفت: نماینده های احزاب حتی از احزاب خود نمایندگی کرده نمی توانند چه از آدرس مردم.

این گفتمان ها می رساند که تنها مردم و رهبر و نظام کشور می تواند صلح با برنامه را به افغانستان به ارمغان آورد.                                         ا- ب

ممکن است شما دوست داشته باشید