روزنامه ملی انیس

کارزار جمع آوری کتاب درکابل آغازشد

برای اولین بار کارزار جمع آوری کتاب به هدف غنامند کردن کتاب خانه های عامه روز سه شنبه به اهتمام رئیس جامعه مدنی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و کتابخانه های عامه درکابل آغازشد.

این کارزار از ۲۵ سنبله تا هشت میزان سالروان درمرکز و ولایت های کشور ادامه پیدامی کند .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم آغازاین کارزار که درکتابخانه های عامه درکابل برگزارشد، ابتدا حمیدالله شهرانی رئیس عمومی کتابخانه های عامه صحبت کرد وگفت که این کار زار به هدف تقویه وغنامند کردن کتابخانه های کشور راه انداخته شده است .

او از آنانی که توانایی خرید کتاب را دارند خواست که باخریداری یک یا چند جلد کتاب، کتابخانه های کشور را کمک کنند .

او از شهروندان کشورنیز خواست که برای تقویت  فرهنگ کتابخوانی
کتابخانه هارا کمک کنند و کتاب هایی را که دراختیاردارند ازین طریق به استفاده همگان قراردهند.

به همین ترتیب داکترحفیظ فیاض رئیس جامعه مدنی اداره امورصحبت کرد وگفت که این کارزار به ادامه برنامه جمع آوری کمک به آسیب دیدگان و برگزاری روزملی بیرق با مشارکت عام و تام مردم راه انداخته شده است .

به گفته وی این کارزار درتمام ولایت های کشورعملی می‌شود تا با مشارکت مؤثرمردم درمدت زمانی که تعیین شده است صدها هزارکتاب جمع آوری شود . درعصر حاضر تکنالوژی معلوماتی همه فرصت ها را آماده کرده است هنوزهم کتابخانه ها به عنوان مرجع قابل دسترسی برای پژوهشگران  محققان، نویسندگان، محصلان و معلمان است به هراندازه یی که این نهاد ها تقویت شود به همان اندازه نیازمندان فرصت استفاده بهتررا دراین مراکزپیدا می‎کنند.

سید جعفرراستین رئیس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به نقش رسانه ها درتشویق مردم برای کمک به کتابخانه ها تماس گرفت و گفت که با تشویق مردم کتاب هایی که درمنازل شهروندان  وادارات قراردارد به کتابخانه ها راه بازمی کنند و به خدمت کسانی قرارمی گیرند که توانایی خرید کتاب را ندارند .

همین اکنون درسراسرکشور ۹۶ کتابخانه عامه وجود دارد که ازجمله ۱۲ کتابخانه درمرکزفعال است .

   ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید