روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ژورنالیستان ، آگاهی دهندگان مردم و توضیح دهندگان سیاست دولت اند، در حمایت آنان نباید کوتاهی صورت گیرد

براساس حقایق و پژوهش هایی که از طریق نهاد های حقوقی و اندیشمندان به عمل آمده است همیشه گفته می شود که رسانه ها زبان دولت و ژورنالیستان گردانندگان این وسیله آگاهی دهی و زبان رسای دولت اند و نقش این مسئولان درآگاهی دهی مردم نهایت مهم شمرده می شود، اما این مسئولان عرصه خبررسانی و پخش کنندگان رویداد های مهم فعالیت های دولتی در ظرف دوسه سال اخیر نشانه شیرگروه های افراطی طالب و داعش قرار گرفته اند، و در جریان سال روان و سال گذشته چندین تن از آنان مورد حمله انتحاری و نشانه سلاح های کشنده طالبان مسلح اعم از مرکز و ولایات قرار گرفتند، ولی با وجود آنکه مسئولان حقوقی و نهادهای مسئول حمایت از ژورنالیستان و خبرنگاران طی نشست ها و صحبت های خود، در رابطه به تدابیر پیشگیرانه از خشونت علیه خبرنگاران و حمایت از حقوق آنان به خصوص رسیدگی به دوسیه های خانواده های شهدا و ژورنالیستانی که در جریان فعالیت های خبر رسانی و تهیه گزارش ها در مرکز و ولایات مورد حمله قرار گرفتند و یا از طریق گروه های مسلح ترور شدند، تا اکنون طوری که لازم است به خانواده های این شهیدان رسیدگی صورت نگرفته و دوسیه های آنان به خاطر اعاده حقوق شان فیصله نگردیده است. این موضوعات در قبال ژورنالیستان و حمایت از حقوق آنان در حالی تذکارمی یابد که روز دوشنبه طی نشست بزرگی در مرکز رسانه های حکومت که به اشتراک سید حسین فاضل سانچارکی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، صدیق الله توحیدی رئیس امور داد خواهی کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، نماینده یونسکو، مسئولان کمیته مصونیت خبرنگاران، و تعدادی از اراکین دولتی و رسانه های خارجی تدویر یافته بود در این نشست رئیس امور داد خواهی در رابطه به رسیدگی به دوسیه های خبرنگاران و ژورنالیستانی که جان های خود را در جریان انجام وظایف خبرنگاری و تهیه گزارشها از جریان رویداد های خبری از دست داده اند، تااکنون مورد بررسی همه جانبه لوی څارنوالی قرار نگرفته و قوه قضائیه در این رابطه رسیدگی نکرده است و دوسیه های ژورنالیستانی که در انجام فعالیت های خبرنگاری خود را فدا ساخته و یا مورد حمله گروه های مسلح طالبان قرار گرفته اند فیصله نشده، توحیدی از حکومت تقاضا نمود که در قضایای خشونت در برابر خبرنگاران باید برخورد جدی کنند تا عبرتی باشد برای دیگران، در همین راستای اعاده حقوق ژورنالیستان و جلوگیری از گسترش خشونت علیه این گردانندگان رسانه ها و بیانگران رویداد های عمده در کشور، فاضل سانچارکی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گروه های تروریستی را دشمن آزادی بیان و مشکل اساسی برای خبرنگاران خوانده و یاد آورشد که گرو های تروریستی و جریان های مافیایی قدرت کسانی می باشند که نمی خواهند فعالیت های قانون شکنی آنان افشا شود، آنان می خواهند که جرم  و جنایت آنان پنهان بماند.

در همین نشست روز بین المللی ختم معافیت جرایم علیه خبرنگاران، منشی سازمان ملل متحد طی پیامی به این مناسبت یاد آور می شود که آزادی بیان و رسانه های آزاد برای تقویت دموکراسی و پیشبرد تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ضروری است.

این در حالیست که گزارش های ارائه شده از طریق مسئولان عرصه حمایت از ژورنالیستان و کمیته مصونیت خبرنگاران تذکار به عمل آمده است که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است، چنانکه فیصدی خشونت های ثبت شده در دفتر کمیته مصونیت خبرنگاران ارقام درشت تری نسبت به سالهای گذشته ثبت گردیده است.

ثبت ققضایا و رویداد هایی که شامل قتل، لت و کوب، مجروحیت، توهین و تحقیر، تهدید و بازداشت هایی مؤقت، وارد کردن خسارات به وسایل خبرنگاری و ایجاد مشکلات برای دست اندرکاران رسانه ها می باشد و اما بازهم برای دلجویی وارثان شهدای راه آزادی بیان در ارزیابی های که درنشست های به اصطلاح دادخواهی از حقوق ژورنالیستان و خبرنگاران وجلوگیری از خشونت علیه این گسترش دهندگان آزادی بیان گفته می شود که دوسیه های حقوقی خانواده های ژورنالیستانی که شهید شده اند تحت بررسی وپیگرد قانونی قرار دارد. اینکه این پیگردها به کجا می انجامد یک معمای ناکشودنی است. این درحالیست که خشونت علیه این قلم بدستان وگسترش دهنده گان حقایق ورویدادهای غیر مترقبه درمرکز وولایات درحال گسترش وافزایش می باشد. این موضوع قابل تذکار است که کمیته مصونیت خبرنگاران، مسئولان وزارت اطلاعات وفرهنگ، اتحادیه ژورنالیستان ونهادهای حمایت از خبرنگاران طی نشست های دادخواهی از حقوق خبرنگاران و نشست های دفاع از حق این قلم بدستان چه در سال های گذشته وچه امسال تذکار به عمل آوردند و بااظهار تأسف وتأثر زیاد که بازهم ارقام خبرنگارانی که در راه تحقق آزادی بیان جان های شیرین خود را فدا ساخته اند افزایش یافته است.

درحالیکه  باید به خاطر حمایت و حفاظت جان این قلم بدستان تدابیر همه جانبه از طریق دولت ومسئولان کمیته مصونیت خبرنگاران اتخاذ می گردید واز بروز خشونت ها علیه ژورنالیستان جلوگیری به عمل می‌آمد تا آنان بتوانند بافکر آرام فعالیت های خود را دررابطه به آگاهی مردم از رویداد های عمده داخلی وخارجی انجام دهند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید