روزنامه ملی انیس

چرا جنگ در افغانستان ختم نمی گردد 

رقابت کشور های دخیل درقضایای  افغانستان در چهل سال گذشته باعث رشد افراطیت، و ایجاد بزرگترین شبکه های تروریستی در سطح جهان و منطقه شد. یکی از این شبکه های تروریستی  شبکه القاعده  است  که ظاهراً جهت مبارزه علیه قوای سرخ اتحاد شوری سابق در افغانستان در پاکستان ایجاد شد و صد ها جنایتکار عربی که مورد تعقیب  و پیگرد عدلی در کشور های شان بودند به پاکستان آورده شدند وشامل   تشکیلات تروریستی القاعده گردیدند به بهانه  موجودیت قوای شوروی در افغانستان تروریستان جهانی توسط کشور های قدرتمند و کشور های عربی  برای پیکار و مبارزه علیه رژیم وقت  افغا‌نستان  به پاکستان انتقال گردیدند و در ترکیب گروه های تروریستی دیگر پیوستند این ها مرتکب جنایات بشری در خاک افغانستان گردیدند وبا آنکه  قوای شوروی بعد از ۹ سال خاک افغانستان را ترک کرد اما  جنگ خاتمه نیافت بل جنگ های تازه به (اصطلاح  جنگ ها ی داخلی) آغاز شد کشور ویران و تمام سرمایه ملی و مردمی به آتش کشیده  شد.

 اکثرمردم از کشور فرار و در سراسر جهان مهاجر گردیدند  هزاران جنایت کار به شمول شبکه القاعده وارد خاک افغانستان شدند تا اینکه حادثه ۱۱ سپتمبر رخ داد و امریکا به خاطر مبارزه علیه تروریزم لشکرکشی نمود و در این راه  صدها امریکایی به قتل رسید اما ریشه تروریزم در افغانستان محکم تر شد پس گفته می‌نوانیم که رقابت نا سالم کشور ها ی قدرتمند جهان و  همسایه های ما بوده که پس از ۱۹ سال از حضور قوای امریکا و ناتوجنگ در افغانستان ختم نشد بل همه روز ه صد ها قربانی از مردم این کشور می گیرد .  اگر امریکا و ناتو به صورت جدی موضوع صلح و جنگ افغانستان را در ابعاد بین المللی آن مورد بحث و غور جدی قرار ندهند.

 ادامه  جنگ در سر اسر جهان کشیده خواهد شد. مذاکرات نه ماهه و نفس گیری که میان داکتر خلیل زاد و نمایندگان گروه طالبان صورت گرفت ومردم افغانستان به نتایج آن دل خوش می کردند.

 اما  با یک حمله انتحاری که  بالای وسایط سر بازان امریکایی  در شهر کابل رخ داد مذاکرات از سوی رئیس جمهور امریکا لغوشد  حال که قریب به یک  ونیم ماه از لغو مذاکرات می گذرد نشانه یی برای ختم جنگ دیده نمی شود چون رقابت های نا‌سالم میان کشور ها از جمله پاکستان با عث گردیده که جنگ در افغانستان خاتمه نیایدوبا تر فند های مختلف مانع مذاکرات صلح می شوند.

بناًامریکابداند   که پاکستان با استفاده از موجودیت صد ها پنا ه گاهای امن تروریستان درکشور خویش  ازامریکا  باج گیری می نمایدو ممکن باعث شکست امریکا در افغانستان نیز گردد.

حمزه

ممکن است شما دوست داشته باشید