روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

چا بهار از تحریم های امریکا استثنا می باشد

 صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه ، با خانم الیس ویلس معاون معین وزارت امور خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، خانم ویلس بر تعهد دراز مدت امریکا در عرصه های مختلف به افغانستان تأکید کرد، و گفتمان جامع داخلی مردم افغانستان به خاطر به نتیجه رسیدن گفت و گو های صلح را بسیار مهم خواند. الیس ویلس از ادامه استثنا قرار دادن بندر چا بهار از تحریم های امریکا بر ایران خبر داد.

ربانی نیز از ادامه کمک های ایالات متحده به افغانستان قدردانی کرد، و اجماع داخلی و منطقه‌ا‌ی برای دست یافتن به صلح را با اهمیت دانست.

دو طرف روی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، همکاری های منطقه‌ای، امنیت و مبارزه با هراس افگنی نیز سخن  زدند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید