روزنامه ملی انیس

پیشرفت در جامعه بستگی به پیشرفت فرهنگ و هنر دارد

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ در این محفل نخست پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را محمد زرین انځور مشاور ریاست جمهوری در امور فرهنگی، خواند.
در این پیام، روز جهانی تیاتر به هنرمندان و تمام مردم کشور تبریک گفته شده است و خاطرنشان شده است که در افغانستان در دورۀ امانی به خاطر رشد تیاتر تلاش صورت گرفت و گام‌های ارزشمندی برداشته شده است.
همچنان در پیام رئیس جمهوری خاطرنشان شده است که شرایط جنگ و ناامنی‌های گذشته در راستای پیشرفت و فعالیت‌های هنری به خصوص در عرصۀ تیاتر، مانع ایجاد کرده بود و بدون شک که با برقراری صلح زمینۀ پیشرفت هنر نیز در کشور فراهم می‌شود.
بعد، در این محفل بانوی اول کشور در پیام تصویری، روز جهانی تیاتر را برای هنرمندان و مردم کشور تبریک گفت و خاطرنشان کرد که هنر تیاتر از جملۀ هنرهای نمایشی است که از این طریق هنرمندان پیام‌های متفاوت به ویژه پیام صلح را به مردم جهان می‌رسانند.
سپس، محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درصحبتی روز جهانی تیاتر را برای هنرمندان و تمام مردم کشور مبارک گفت و در رابطه به پیشینۀ تیاتر در افغانستان معلومات داد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به صورت رسمی تیاتر در زمان شاه امان الله خان بنیان گذاشته شد و در آن دوره تحول در عرصه‌های مختلف فرهنگی به میان آمد و اما اگر آن دوره را با حال مقایسته کنیم پیشرفتی نداریم و این مایۀ نگرانی است.
وی خاطرنشان کرد که پییشرفت در جامعه بستگی به پیشرفت فرهنگ و هنر دارد و ابراز امیدواری کرد که در جریان همین سال فعالیت‌های تیاتر تحول و پیشرفت داشته باشد.
محمد طاهر زهیر تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد که نشستی برگزار کند و فرهنگیان و پیش‎کسوتان هنر افغانستان در آن دیدگاه‌ها و نظریات شان را در راستای بهبود هنر تیاتر شریک خواهند کرد.
همچنان در این محفل سید منصور رحمانی رئیس تیاتر ملی، در رابطه به دیرینۀ تاریخی تیاتر در افغانستان و فعالیت‌های ریاست تیاتر ملی، معلومات داد.
وی خاطرنشان کرد که هنر تیاتر به عنوان مکتب نمایشی و آموزشی از اصیل‌ترین و پایدارترین هنرهای نمایشی در جهان به شمار می‌رود و این هنر ریشه در زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد.
به همین، تیمورشاه حکیمیار معاون شواری عالی هنر، در صحبت‌ش روز جهانی تیاتر را به هنرمندان کشور مبارک گفت و در رابطه به ارزش هنر تیاتر در جامعه و اهداف روز جهانی تیاتر معلومات داد.
وی از هنرمندان تیاتر که با امکانات ناچیز بازهم به فعالیت‌های هنری شان پرداخته اند و نمایش‌هایی اجرا کرده اند، به قدردانی یاد کرد و خواهان توجه مسوولان در راستای حمایت از تیاتر و هنرمندان تیاتر شد.
همچنان دراین محفل یاسمین یارمل هنرمند سابقه‌دار کشور، در صحبتی شماری از مشکلات ممثلان تیاتر، از جمله کمبود و حتی نبود امکانات مورد نیاز و کم مهری مسوولان با هنرمندان را بیان کرد.
وی خواهان توجه جدی رهبری حکومت و وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای حمایت و رسیدگی به تیاتر و هنرمندان تیاتر شد.
در جریان این محفل، ممثلان تیاتر ملی نمایشی اجرا کردند و هنرمندان ریاست موسیقی پارچه‌های موسیقی نواختند.
***

ممکن است شما دوست داشته باشید