روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

پیام همدردی رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ

پیام همدردی رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت شهادت محمد ابراهیم عبرت، فعال شناخته شدۀ مدنی و فرهنگی
با تأسف فراوان دریافتیم که محمد ابراهیم عبرت، فعال شناخته شده و ورزیدۀ مدنی و فرهنگی زابل که چندی پیش در یک حملۀ دهشت افگنانه زخم‌های عمیق برداشته بود، در شفاخانه جان سپرد و به شهادت رسید.
محمد ابراهیم عبرت نه تنها در زابل، بل در سطح کشور یک فعال شناخته شدۀ مدنی و فرهنگی بود. او مخالف جنگ و فساد بود، مردم را به همدیگر پذیری، صلح و آشتی تشویق و ترغیب می‌کرد و آرمان بزرگش، ترقی و تعالی کشور بود.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی که حملۀ دهشت افگنانه بر محمد ابراهیم عبرت را تقبیح می‌کند و از نهاد‌های مربوط می‌طلبد که عاملان این حمله را دستگیر کنند و به پنجۀ قانون بسپارند، برای شهید عبرت جنت فردوس، برای خانواده و نزدیکانش و همچنان همۀ مبارزان راه صلح صبر جمیل استدعا می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید