روزنامه ملی انیس

پیام همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

با اندوه فراوان خبروفات عاشق الله یعقوب خبرنگار سلام وطندار را دریافت کردیم.

ما به عنوان حامیان اهل رسانه و اصحاب قلم خود را دراین سوگ بزرگ شریک می دانیم و از بارگاه خداوند منان به متوفا بهشت برین و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا داریم .

به این مناسبت مراتب همدردی عمیق را به خانواده، دوستان، اقارب و خانواده بزرگ رسانه های کشور ابراز می داریم .

عاشق الله یعقوب ازمدت ها دربخش اطلاع رسانی درسلام وطندار کار کرد و با بخش پشتوی روزنامه هشت صبح صمیمانه همکاری کرد.

او روز گذشته دراثر سکته قلبی وفات کرد و به جاویدانگی پیوست . 

ممکن است شما دوست داشته باشید