روزنامه ملی انیس

پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت افتتاح نمایشگاه آثار اعلیحضرت امان الله خان و تلاشها برای استقلال و ترقی کشور

امروز به مناسبت صدمین سالگرد استقلال کشور، وزارت اطلاعات وفرهنگ نمایشگاهی را مرتبط به این واقعه تاریخی تحت عنوان آثارامان الله خان و تلاشها برای استقلال و ترقی کشور ترتیب کرده است که یک اقدام نیک و قابل قدر درقسمت احیای خاطره های آن دوره با عظمت و طلایی است .

 دوره یی که مبارزات برحق مردم ما درمقابل استعمارنتیجه داد وشجاعت و دلیری اولاداین سرزمین را جهت حصول استقلال به نمایش می گذارد .آن دوره طلایی نه تنها ارمغان آورنده استقلال است بلکه همچنان دوره یی است که تلاشهای زیادی درخصوص ترقی وپیشرفت کشور با آوردن اصلاحات مدنی و رشد صنعت درکشور صورت گرفت .آرزوی امان الله خان یک افغانستان آزاد، مستقل، سربلند و مرفه بود و مردم افغانستان کنونی هم مصمم اند که ان شاء الله با تکمیل آن فصل نا تمام یک کشور مرفه با برنامه های وسیع اقتصادی وفرهنگی داشته باشند.

ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرتجلیل ازصدمین سالگرد استقلال کشور با ‹‹برگزاری نمایشگاهی زیرنام آثار امان الله خان و تلاش ها برای استقلال و ترقی کشور ››سپاسگزاری می کنم و موفقیت های مزید شان را دراین عرصه خواهانم.دراخر صدمین سالگرد استقلال کشور را به همه افغانان وبه ویژه به کارکنان موزیم ملی مبارک باد می گویم.

ممکن است شما دوست داشته باشید