روزنامه ملی انیس

پیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتم که محمد اکبر ایازى، یک تن از ژورنالیستان مطرح و صاحب قلم افغانستان در بیرون از کشور به دلیل بیمارى که عاید حالش بود جهان فانى را وداع کرد.

روان شاد محمد اکبر ایازى یکتن از پیشگامان عرصۀ ژورنالیزم در افغانستان  بود که سمت های مهم رسانه های ملی و بین المللی  به شمول ریاست بخش آسیاى جنوبى و مرکزى صداى امریکا‌ را با درایت لازم به پیش برد.

ایازی در روشنگری و ذهنیت سازی جامعه از طریق رسانه های همگانی نقش به سزایی داشت. فعالیت های او ستودنی است و مرگ او ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه یی افغانستان محسوب می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید