روزنامه ملی انیس

پیام تسلیت و همدردی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

با اندوه فراوان اطلاع یافتم که عطاالله مجددی برادر حضرت صبغتالله مجددی رهبر جبهۀ ملی نجات، داعی اجل را لبیک گفت و به دارالبقا شتافت.

روان‌شاد حضرت عطاالله مجددی به حیث یک شخصیت خیّر و مصلح اجتماعی، خدمات
 زیادی را برای مردم و وطن انجام داده است، وفات او یک ضایعه بزرگ برای کشور
 می باشد.

مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانوادۀ حضرات مجددی، دوستان و ارادتمندان مرحومی ابراز داشته، برای متوفی از بارگاه خداوند متعال بهشت برین و به بازمانده گانش صبر جمیل استدعا میدارم. 

ممکن است شما دوست داشته باشید