روزنامه ملی انیس

پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتم که داکتر عبدالعزیز بهبود یکتن از بزرگان کشور در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود، داعی اجل را لبیک گفته است.

روان شاد داکتر بهبود که قبلاً بحیث والی هرات ایفای وظیفه کرده است؛ یک شخصیت خوب، مصلح اجتماعی و متنفذ قومی نیز بود و خدمات قابل قدری را برای وطن و مردم انجام داد.
مرگ او یک ضایعه برای کشور است
.

مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او و مردم ولایت هرات تقدیم داشته، از پروردگار عالمیان برای مرحومی بهشت برین و به بازمانده گانش صبر جمیل، مسئلت دارم.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ممکن است شما دوست داشته باشید