روزنامه ملی انیس

پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع حاصل کردم که داکتر محمد شریف فایض یکتن از پیشگامان عرصۀ علم و دانش در اثر مریضی یی که عاید حالش شده بود، داعی اجل را لبیک گفته است.

روان شاد داکتر فایض به حیث وزیر تحصیلات عالی، رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان و استاد فرهیخته، در روشنگری جامعه و آراسته ساختن نسل جوان به زیور علم و دانش، نقش بسزایی ایفا کرد. خدمات او قابل قدر می باشد و مرگ او ضایعه بزرگ برای جامعۀ علمی کشور است.

مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده، دوستان مرحومی و جامعه علمی افغانستان تقدیم می کنم و از خداوند منان برای مرحومی بهشت برین و به بازماند گان او صبر جمیل مسئلت دارم.

ممکن است شما دوست داشته باشید