روزنامه ملی انیس

پیام تسلیت وهمدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

با تاسف اگاهی یافتیم که عصمت الله خان رعنا اوازخوان مشهوروآموزگارنامدارمعارف قندهاردراثرمریضی یی که عاید حالش بود، وفات کرد.
مرحوم که درمیان مردم به نام معلم صاحب عصمت الله خان شهرت داشت، بخش زیادی از عمرش را برای خدمت درعرصه های تعلیم وتربیهفرزندان کشوروهمچنان هنرموسیقی وقف کرد.
او صدای گیرا داشت وآهنگ هایش مردم را شاد می کرد واو را به دیدهقدرمی نگریستند.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ مرگ معلم صاحب عصمت الله خان را ضایعه می داند و از بارگاه رب العزت برای وی جنت فردوس وبه خانوادهمرحومی، علاقه مندان ومردم لوی قندهارصبروشکیبایی استدعامی کند.
طبق یک خبر دیگر: رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ برای خبرنگار زخمی آژانس باختر و سایر زخمیان رویداد غور استدعای سلامت کرد.
یک خبرنگار آژانس باختر و دو کارمند ریاست اطلاعات و فرهنگ غور در انفجار دیروز در شهر فیروزکوه مرکز غور زخم برداشتند.
در این انفجار که پیش از چاشت روزیکشنبه در شهر فیروزکوه رخ داد، پانزده تن جان باختند و نود و هفت تن دیگر زخم برداشتند.
منابع ریاست اطلاعات و فرهنگ غور می‌گویند که محمد فاروقی آمر اطلاعات، عطا محمد عزیزی خبرنگار آژانس باختر و عبدالسلام مدیرکتابخانۀ آن ریاست نیز در این رویداد زخم برداشته اند و ساختمان آن ریاست خساره‎مند شده است.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست آژانس اطلاعاتی باختر در کنار این که این حمله هراس افگنی را به شدت تقبیح می‌کند، برای خانواده‌های شهدای این رویداد تسلیت بیان می‌کند و به زخمیان، به ویژه محمد فاروق فاروقی، عطا محمد عزیز و عبدالسلام سلامت کامل استدعا دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید