روزنامه ملی انیس

پیام تاثر و همدردی محمد طاهرزهیر، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در پیوند به درگذشت اکبرنیکزاد،

آوازخوان مشهورکشور
با تاثر و تالم فراوان دریافتم که اکبر نیکزاد، آواز خوان مشهور کشور بنا بر مریضی‎یی که عاید حالش بود، دریکی از شفاخانه های آلمان چشم از جهان بست. اکبرنیکزاد سال‎های زیاد عمرش را درخدمت موسیقی و آوازخوانی سپری کرد، در هنر موسیقی استعداد فوق العاده وصدای شیرین و دلنشین داشت. او آهنگ های زیادی سرود، در دل‎های مردم کشور عزیز ما شور و شادی آفرید و به موفقیت‎های فراوانی دست یافت.
درگذشت اکبر نیکزاد در عرصۀ موسیقی کشوریک ضایعه است. از بارگاه خداوند متعال برای وی جنت برین و برای خانواده ونزدیکانش و همچنان همۀ هنرمندان و فرهنگیان کشور، صبر و شکیبایی آرزو می کنم.

ممکن است شما دوست داشته باشید