روزنامه ملی انیس

پوهنیار مصطفوی دردومین اجلاس بین المللی تمدن های جهانی: رشد صنعت گردشگری درافغانستان نیازمند حمایت جامعه جهانی می باشد

پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ دردومین اجلاس بین المللی تمدن های جهانی و ریشه های تاریخی آن ، تاکید کرده که رشد صنعت گردشگری درافغانستان نیازمند حمایت جامعه جهانی می باشد .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این نشست که ازطرف سازمان جهانی توریزم و وزارت توریزم بلغاریا درشهرصوفیه این کشور، به اشتراک نماینده گان کشورهای عضو برگزارشد، معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به وضعیت گردشگری در افغانستان ، فرصت ها و چالش ها دراین راستا معلومات داد و گفت که  افغانستان مناظرزیبا و مناطق جذاب بیشمار برای گردشگری دارد که امید وارهستم  با بهبود شرایط امنیتی شمار گردشگران به افغانستان افزایش یابد.

وی افزود که افغانستان دربسترزمان، محل خیزش تمدن های گوناگون مثل تمدن آریایی و دیگر تمدن ها بوده و بیشتردررشد و توسعه تمدن ها نقش مهم داشته است

مصطفوی خاطرنشان ساخت که سیاحت و گردشگری نقش بسیار ارزشمند درمعرفی کشور ها ، فرهنگ ها و تمدن ها داشته است

پوهنیارمصطفوی حمایت جامعه بین المللی درزمینه رشد صنعت  گردشگری درافغانستان را امرمهم دانست و گفت که انکشاف صنعت گردشگری نه تنها از نظر اقتصادیبرای افغانستان اهمیت دارد، بلکه از نظر فرهنگی نیز مهم میباشد و با توسعه این صنعت می‌توان زمینۀ رشد صنعت گردشگری را فراهم ساخت.

درجریان این نشست فلم مستند ازگنجینۀ باخترنیز به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال و تمجید حاضرین قرارگرفت .

همینگونه پوهنیارسیده مژگان مصطفوی درحاشیه این نشست با هیئت های توریزم کشورهای عضو  دیدارودررابطه به همکاری های متقابل و وضعیت گردشگری درافغانستان صحبت کرد.

معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان ازنمایشگاه گردشگری درحاشیه دومین اجلاس تمدن های جهانی و ریشه های تاریخی آن ، که درشهر صوفیه بلغاریار برگزارشده بود،  نیز دیدن کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید