روزنامه ملی انیس

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی : کلک های زرین تقدیر شد

برای  شش شاعر ونویسنده  جوان و مطرح  کشور از طرف اکادمی کلک زرین جایزه اهدا شد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر : اکادمی کلک زرین که به مناسبت  روز جهانی کتاب محفلی را برای اهدای جایزه کلک زرین  با حضور معینان وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از نویسند گان ، شاعران و شخصیت های فرهنگی  برگزار کرد و برای شش شاعر ونویسنده جوان  کشور جایزه اهدا کرد .

بانو نرگس حسن زی ، بانوگیتا سعید  اجمل پسرلی ،  دستگیرفرعود ،سمیع الدین آرمان وهلال فرشیدورد  شاعران جوان بودند که درنقد و شعر جایزه کلک زرین را به دست آوردند ویک لوح تقدیر کلک زرین به آذرسلیم شاعر تاجکی نیز اهدا شد .

دراین محفل پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی وگرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ با تقدیر ازاکادمی کلک زرین گفت ، سال ها است که انجمن کلک زرین ، کلکهای  زرین را تقدیر می کند و دُرفشانی کرده و ما را قوت قلب می بخشد .

مصطفوی تصریح کرد که متاسفانه درکشورما ازچندین دهه به این سو تصویر جنگ، خشونت ، درد و رنج به نمایش  گذاشته شده است ،  خوشحالم که امروز چنین برنامه یی  را شاهد هستم که  نوید ادبی به مردم به ارمغان دارد . به گفته وی برنامه یی کلک های زرین  رابرنده جایزه اعلام کرد که  تصویراززیبا یی ادب وفرهنگ  را به مردم به نمایش می گذارد .خانم مصطفوی افزود  وزارت اطلاعا ت وفرهنگ به مثابه حامی شاعران ، نویسندگان وهنرمندان تلاش دارد تا برنامه های ادبی و فرهنگی  بیشتر رابرگزارکند

نجیب الله منلی بنیان گذار اکادمی کلک زرین دراین محفل صحبت کرد و  گفت که این جایزه تنها برای کسانی داده می شود که در شعر ونقد  تمام معیار ها را در نظر بگیرند. او گفت در دور هشتم جایزه کلک زرین  ، شش شاعر جوان کشور  توانسته اند با معیارهای پذیرفته  شده به این جایزه دست پیدا کنند.

منلی افزود که تاکنون ۳۶ تن از شاعران ونویسندگان  کشور جایزه کلک زرین را دریافت کرده اند و جای خوشی است که جایزه کلک زرین درجامعه بین المللی همزمان با  روز کتاب ، اهدا می شود .

اکادمی کلک زرین هشتمین سال است که برای شاعران و نویسند گان نخبه ، پس ازارزیابی آثارا آنها ، جایزه می دهد .

ممکن است شما دوست داشته باشید