روزنامه ملی انیس

پوهنیارمژگان مصطفوی: برای اولین بارمسوده پالیسی ملی توریزم درکشور تهیه شده است

مسوده پالیسی ملی توریزم که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده شده است، دیروز به نظر خواهی گذاشته شد.

به گزراش آژانس باختر، در نشستی که به این هدف برگزار شد، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که مسوده پالیسی ملی توریزم برای اولین بار تهیه شده است که از یک سال به این سو زیر کار بود . به گفته وی این پالیسی جامع است و کوشش می شود که هرچه زودتر اجرایی شود.

پوهنیار مژگان مصطفوی گفت که این پالیسی بعد از نظر خواهی به جلسه کابینه فرستاده می شود.

سید رضا میثم مشاور ارشد بودجه و امور گرځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوده پالیسی ملی توریزم را به اشتراک کنندگان پیشکش کرد.

وی اهمیت پالیسی  ملی توریزم، تهدید ها، فرصت ها و پیشنهاد ها را برشمرد و گفت که  تطبیق این پالیسی باعث جلب گردشگران، اشتغال زایی و جذب سرمایه گذاری در کشور می شود.

حفیظ الله عمری آمر پلان وپالیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ نقش ادارات ذیدخل را در تطبیق پالیسی ملی توریزم و توسعه صنعت گردشگری به اشتراک کنندگان ارائه کرد و در اخیر اشتراک کنندگان نظریه های شان را شریک کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید