روزنامه ملی انیس

پوهنیارسیده مژگان مصطفوی مبلغ پول مساعدت وزارت اطلاعات وفرهنگ را نیزبه رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت هلمند اعطا کرد

پوهنیارسیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز ازرئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت هلمند ، درشفاخانه شهید سردارمحمد داوود درکابل عیادت کرد. به گزارش خبرنگارآژانس باختر، درجریان این عیادت درحالیکه سید حبیب سادات  سرپرست ریاست آژانس باختر و احمدضیا انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ نیزحضورداشتند ، پوهنیار مصطفوی جویای احوال حمید الله  ویار رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هلمند شد.

داکتران معالج  وضعیت صحی حمید الله ویار را درمقایسه به روز های گذشته بهتردانستند و ازتوجه وتلاش های شان به خاطربهبود وضعیت صحی وی اطمینان داند.

پوهنیارمژگان مصطفوی همچنان خاطرنشان کرد که درصورت نیاز وزارت اطلاعات وفرهنگ آماده است که حمیدالله ویار را به خاطردرمان کامل به خارج ازکشوربفرستد.

همینگونه معین مالی، اداری و گرځندوی ، مبلغ پول مساعدت وزارت اطلاعات وفرهنگ را نیزبه رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت هلمند اعطا کرد.

حمیدالله ویار رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت هلمند درروز تجلیل از نوروز و جشن دهقان درانفجاربمب زخم برداشت و به خاطردرمان به شفاخانه سردارمحمد داوود، به کابل انتقال داده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید