روزنامه ملی انیس

پوهنیارسیده مژگان مصطفوی : به رشد و توسعه گردشگری درولایت ها توجه شود

دراولین جلسه آمران گردشگری ولایت ها که روزپنجشنبه برگزارشد، پیرامون توسعه گردشگری درولایت ها بحث صورت گرفت.  به گزارش خبرنگار آژانس باختر،  دراین جلسه آمران ولایت ها برای توسعه ورشد گردشگری درولایت های مربوط شان نظریات وپیشنهاد های را ارائه ونیز به برخی مشکلات دراین بخش اشاره کردند.

 پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی،  اداری و گرحندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ در صحبت مختصر دست آوردهای وزارت را دربخش توریزم پرثمر خواند و ازآمران خواست تا در امر رشد صنعت گردشگری درولایت های مربوط از همه فرصت ها و امکانات استفاده کنند. دراین جلسه مشاور ارشد بودجه و امور گردشگری و نیز رئیس انکشاف توریزم وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون مسایل مربوط صحبت کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید