روزنامه ملی انیس

پوهاند محمد رسول باوری: ترمیم میراث های فرهنگی بامیان در اولویت قراردارد

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز با محمد طاهر زهیر والی بامیان در مورد حفاظت از میراث های فرهنگی و ایجاد پارک باستان شناسی در آن ولایت بحث کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر: در این بحث بر علاوه حفظ میراث های فرهنگی وایجاد پارک باستان شناسی در آن ولایت در مورد ترمیم مغاره های بامیان نیز صحبت شد.پوهاند باوری گفت که حفظ آبدات تاریخی ومیراث های فرهنگی جزء وظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ است وبامیان یکی از شهر های تاریخی کشور بوده که آثار وآبدات تاریخی آن شامل فهرست میراث های فرهنگی جهان است.

او گفت که برای ترمیم آثار وآبدات آن ولایت برنامه های روی دست است.

همچنان والی بامیان ایجاد پارک باستان شناسی وحفظ وترمیم آثار آبدات تاریخی آن ولایت را با ارزش ومهم بیان کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید