روزنامه ملی انیس

پوهاند محمد رسول باوری: امید وارم سال نو سال صلح ، پیشرفت و ختم جنگ درکشور باشد

با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ ازجشن باستانی نوروز سال ۱۳۹۸ خورشیدی، تجلیل به عمل آمد . 

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این محفل به حضورداشت پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از روسای این وزارت ، تعدادی از مسوولان دولتی و فرهنگیان ، ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ  درکابل برگزارشد.

دراین محفل پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ ، سال نو را برای همه مردم کشور مبارک گفت و ابراز امید واری کرد که سال ۱۳۸۹ خورشیدی سال صلح  پیشرفت ، ترقی و ختم جنگ درکشور باشد.

او گفت که مردم افغانستان صلح آبرو مندانه می خواهند که عزت مردم نیز درآن حفظ باشد و مردم دست به دست هم بدهند تا درکشور فرصت های پیشرفت ، ترقی و صلح دایمی و پایدار، فراهم شود .

بعد پیام محمد اشراف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط داکترطارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ قرائت شد .

درقسمت این پیام آمده است : ”  آغازسال نوخورشیدی را برای همه مبارک می گویم و آروز می کنم که  سال صلح ، آرامی ، امنیت و خوشبختی باشد ” .

درپیام گفته شده است که  کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ، سال ۱۳۹۸ را سال انکشاف ، مردم سالاری وصلح نامیده است و توقع دارد که دراین سه ساحه موفقیت های قابل ملاحظۀ داشته باشیم.

درپیام آمده است که درزمستان گذشته درکشوربارند گی های زیاد صورت گرفت امکان خشک سالی به پایان رسید واین بارندگی ها نوید حاصلات خوب را می دهد.

صلح آرمان شهدا ، آروزی تمام مردم کشوروهدف اساسی حکومت وحدت ملی می باشد.

ما نسبت به هرزمان دیگر به صلح نزدیک شده ایم و امیدوار هستیم که سال ۱۳۹۸ نه تنها سال ختم خشک سالی باشد بلکه در سال ما شاهد طلوع آفتاب صلح  درسراسر کشورباشیم.

همینگونه دراین محفل پیام بانوی اول کشور توسط زهره یوسف مشاور دفتر بانوی اول خوانده شد که در پیام درکنارآن که سال نو و جشن نوروز به مرد کشور تبریک گفته شده است ، صلح سراسری و دایمی ،  پیشرفت ، ترقی و آرامی مردم کشور نیز آرزو برده شده است . 

مصطفی سیدی رییس خدمات فرهنگی شاروالی کابل نیز دراین محفل سخنرانی کرد و به نمایندگی رهبری شاروالی کابل سال نو را به تمام مردم کشور مبارک گفت.

او دررابطه به قدمت جشن باستانی نو روز معلومات داد و ازمردم خواست تا درسال نو به خاطر بهبود و پیشرفت کشور کارکنند و همچنان درپاکی ،  صافی و سرسبزی  شهرهای شان با شاروالی همکار باشند. 

همچنان وحید الله معنی ، پارچه شعری نوروزی را که به مناسبت سال نو سروده شده بود ، به خوانش گرفت .

به همین ترتیب نمایشگاه نقاشی ، عکاسی و صنایع دستی توسط پوهاند محمد رسول باوری افتتاح شد و اشتراک کنندگان محفل ازآن دیدن کردند.

درجریان این محفل پارچه های موسیقی توسط هنرمندان ریاست موسیقی و نمایش تیاتر توسط ممثلان ریاست تیاترملی اجرا شد وهمچنان فلم مستند دررابطه به نوروز که از لابلای آرشیف افغان فلم تهیه شده بود ، نیز به نمایش گذاشته شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید