روزنامه ملی انیس

پوهاند محمد رسول باوری: اقدامات عملی درراستای استحکام و حفاظت منارجام صورت خواهد گرفت

رئیس عمومی یونسکو، اسناد تحقیقات متخصصان این نهاد دررابطه به منار جام را که در گذشته صورت گرفته بود،  دیروزدرنشستی به پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ  تسلیم داد .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، به اساس تقاضای وزارت اطلاعات وفرهنگ، رئیس عمومی یونسکو درافغانستان ، اسناد دوره های مختلف تحقیقات متخصصان یونسکو در رابطه به منار جام   را که از سال ۲۰۰۷  تا ۲۰۱۷ میلادی صورت گرفته بود، به معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، تسلیم داد .

دراین نشست پوهاند باوری خاطرنشان کرد که با استفاده ازاین اسناد تحقیقی، آگاهی حاصل خواهد شد که متخصصان یونسکو درجریان دوره های مختلف تحقیقات شان ازسال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی دررابطه به منار جام، چه نتایجی حاصل کرده اند .

او گفت که درنهایت با استفاده از نتایج تحقیقات گذشته و تحقیقات جدید که انجام می شود، اقدامات عملی به خاطر استحکام و حفاظت منار جام صورت خواهدگرفت .

همینگونه پوهاند باوری دررابطه به هماهنگ ساختن برنامه سفر هیئت متخصصان یونسکو و وزارت اطلاعات وفرهنگ به منطقه منارجام صحبت کرد و تاکید کرد که باید هرچه زود تر کار عملی استحکام و حفاظت منار جام آغاز شود.

رئیس عمومی یونسکو درافغانستان،  از همکاری های آن نهاد دررابطه به استحکام منار جام و حفظ  و ترمیم سایر آبده های  تاریخی کشور، اطمینان داد . 

ممکن است شما دوست داشته باشید