روزنامه ملی انیس

پوهاند باوری از جریان کار مجسمه های بودا دیدن کرد

معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان به پشت‎کار، صداقت و مسئولیت پذیری آنان تاکید ورزید. به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، در سفر به ولایت بامیان با کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان دیدار کرد و مشکلات و پیشنهادهای آنان را شنید و در رسیدگی به آن وعده همکاری کرد.

وی از تمام کارمندان ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان خواست تا پشت کار و صداقت داشته باشند و در کار شان مسئولیت پذیر باشند.

در این سفر پوهاند باوری از تعمیر در حال ساخت میراث های فرهنگی و مجسمه های بودا نیز دیدن نمود.

در این سفر پوهاند محمد رسول باوری را نورآقا نوری رئیس باستان شناسی، داکتر طارق رشاد مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ  عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی و محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ همراهی می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید