روزنامه ملی انیس

پولیس کندز یک قومندان مسلح غیر مسول را بازاشت کرد

پولیس کندز یک قومندان مسلح غیر مسول را با محافظش روز جمعه  در آن ولایت بازاشت کرد.

انعام الدین رحمانی سخنگوی قومندانی امنیه کندز به آژانس باختر گفت که پولیس کندز در یک درگیری متین مشهور به متینک یکی از قومندانان مسلح غیر مسول را از مربوطات ولسوالی خان آباد آن ‌ولایت با یک محافظش، یک میل پیکا و یک میل کله‌ کوف بازداشت کرد.

وی افزود که سایر افراد این قومندان از محل فرار کردند.

گفته می شود که این قومندان مسلح غیر مسول در ولسوالی خان آباد کندز در دزدی، کشتن افراد ملکی، قانون شکنی و اختطاف مردم دست داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید