روزنامه ملی انیس

پنج هراس افگن در ولسوالی کوه صافی از سوی نیروهای ویژه آماج قرار گرفتند

پنج هراس افگن دیروز در پی عملیات نیرو های ویژه اردو ملی درولسوالی کوه صافی ولایت پروان کشته شدند.

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبر داد ،  یک گروه ترورستی

که در اطراف ولسوالی کوه صافی فعالیت داشتند  امروز ازسوی نیروهای ویژه اردو ملی آماج قرار گرفته  پنج نفر آنها کشته شدند  وسه عضو دیگر این گروه گرفتار شدند  از نزد گرفتار شده ها تعدادی اسلحه وتجهیزات نظامی آنها بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید