روزنامه ملی انیس

پنجمین نشست بورد کاپی رایت برگزارشد

پنجمین جلسه بورد حمایت کاپی رایت دیروز به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه معین امورنشرات با سپاس از اعضای بورد و توجه عمیق به موضوع حقوق مولف و مصنف اضافه کرد: درنشست فعلی دو شکایت داریم یکی شکایت انتشارات عازم  و انتشارات بصیرت و دیگری شکایت انتشارات امیری وانتشارات نویسا و علاوه برآن روی نهایی سازی بورد حمایت کاپی رایت بحث می کنیم .

سانچارکی اضافه کرد که بورد حمایت کاپی رایت باتوجه به افزایش چاپ و نشر کتاب و رونق گرفتن بازار فروش آثارفکری و معنوی درکشورمسئولیت سنگین تری درخصوص حمایت ازحقوق مولف و مصنف به دوش دارد و باید بکوشد که اززحمات نویسندگان حمایت کندو جلوسؤ استفاده دیگران را از سرقت های ادبی و هنری بگیرد.

دراین جلسه با حضورطرفین شکایت  موضوعات شامل آجندا موربحث و بررسی قرارگرفت و فیصله های لازم به عمل آمد.  

ممکن است شما دوست داشته باشید