روزنامه ملی انیس

پلان مالی سال ۱۳۹۸ ریاست تصدی هوتل ها تصویب شد

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزجلسه شورای عالی تصدی هوتل ها برگزارشد

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه که باحضور نمایندگان وزارت های مالیه و اقتصاد برگزارشد ، نخست ذبیح الله  احسان رئیس عمومی تصدی هوتل ها دررابطه به پلان مالی سال ۱۳۹۸ آن تصدی ، معلومات داد .

همچنان پلان مالی سال ۱۳۹۸ ریاست تصدی هوتل های دولتی بعد از غور و بررسی همه جانبه از طرف شورای عالی تصدی هوتل ها ، در قاعده مورد تایید قرارگرفت و فیصله شد که  مسایل تخنیکی آن با هماهنگی وزارت مالیه درمدت یک هفته نهایی و تکمیل
شود
.

دراین جلسه دررابطه به اعمار مجدد دیواراحاطه هوتل سپین غر و اعمار رستورانت بهاری و سایه بان ها برای خانواده ها درمحوطه هوتل بهاری پغمان و بودجه توسعه یی آن ، نیز بحث صورت گرفت و مطابق صلاحیت های شورا فیصله های لازم صورت گرفت.

حسینه صافی برتسریع روند امورکار شورای عالی تصدی هوتل ها و هماهنگی میان نهاد های ذیربط تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید