روزنامه ملی انیس

پس  از اعلان استقلال، انگلیس ها بازهم نمی خواستند افغانستان کشور آزاد باشد

موقعیت ستراتیژیک افغانستان درنقشه جهان یک موقعیت گذرگاه مانند به جغرافیه های جدید جهان میباشد ازین رو در تمام ادوار تاریخ این کشورمورد تاخت تاز کشورکشایان و توسعه طلبان جهان قرارگرفته ومدت طولانی آرام نیا سوده است اما خوشبختانه که هیچ ابرکشورجهان نتوانسته حاکمیت دایمی برافغانستان داشته باشد زیرا سکنه این مرز بوم دایم با روحیه استقلال طلبی درمقابل دیگران رزمیده است .

اینکه چگونه شاه امان الله خان استقلال کشور را بتاریخ ۲۰ فبروری ۱۹۱۹ از انگلیس بدست آورد سرمحقق اسد الله  پرفیض عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد چنین توضیحات داد:

استبداد حکومت امیرحبیب الله خان ، مشکلات اجتماعی و نا رسایی های زیاد اقتصادی بوجود آورد زیرا چپاولگری حکام ، زورمندان واطرافیان امیراز یک طرف و فقروتنگدستی دهاقین و مردم عام ازطرف دیگر زمینه بد بینی نفرت و انزجار از امیررا مساعد ساخته بود همچنان زندگی شخصی امیرحبیب الله خان ، حرم عریض ، زنان زیاد و صورتی ، مصارف و تجملات دربارسرکوبی مشروطه خواهان و اصلاح طلبان نیززمینه تنفس سیاسی بر آزادیخواهان را تنگ ترساخته بود ، بناً همه اقشار جامعه در پی خلاصی ازین اختناق به مبارزه و فعالیت های سیاسی پرداختند تا اینکه در فبروری ۱۹۱۹ حبیب الله خان را در شکارگاه قلعه گوش لغمان به ضرب گلوله از پا درآوردند ، پس ازمرگ امیر در ابتدا دو حکومت به وجود آمد، سردار نصر الله خان د رجلال آباد و امیر امان الله خان در کابل اعلان سلطنت کردند اما سردار نصر الله خان به زودی از حکومت دست آمد و امان الله خان در ۲۸ سالگی در سال ۱۹۱۹پادشاه افغانستان شد که همزمان اعلان استقلال نمودند. تخت نشینی امیر امان الله خان با شور وشعف زیاد مردم کابل به ویژه روشنفکران مبارز و اصلاح طلب جامعه توام بود، زیرا مردم افغانستان از زیر بارسنگین فقروبی روزگاری ظلم و ستم طولانی امیر قبلی رهایی یافتند، روشنفکران مشروطه خواه وشخصیت های مترقی که قربانی های زیادی را متحمل شده بود ند نشانه های روشنی و امید دروجود امان الله خان می دیدند اعلان استقلال افغانستان به زودی از مرزهای افغانستان گذشته و به سرتا سرکشورهای منطقه ، جهان اسلام  ملل اسیرآسیا اروپا و افریقا رسید .

با اعلان استقلال افغانستان، انگلیس ها که نمی خواستند افغانستان کشور آزاد و مستقل باشد به آرایش قوا پرداخته و فعالیت های نظامی شان را به راه انداختند ازینطرف افغانها نیز با امکانات محدود و نابرابر خویش درمقابل قوای مجرب و مجهز انگلیس درمحاذات خیبر ، پکتیا ، قندهار ، چترال وکنر تحت قیادت شاه اما ن الله خان در یک نبرد قهرمانانه مصاف دادند که در نتیجه پوز انگلیسهای مغرور و متجاوز را که میگفتند آفتاب در قلمروش غروب نمی کند بخاک مالیده شد تا بلاخره انگلیسها بتاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۲۱ پس از مذاکرات طی معاهده یی استقلال داخلی وخارجی افغانستان را به رسمیت شناختند که این امر نه تنها با عث حصول استقلال سیاسی افغانستان گردید بل درکشورهای  دیگر که زیرسیطره انگلیس ها قرار داشت روحیه آزادی بخش زنده شد و یکی پی دیگر استقلال خودرا از بریتانوی ها بدست آوردند. پس ازحصول استقلال امان الله خان به یک سلسله ریفورم ها وسیاست نوسازی متوصل شد غلامان وکنیزان را آزاد ساخت شکنجه های مخالف کرامت انسانی را ملغی قرارداد مکاتب و دارالمعلمین ها را تأسیس نمود طلاب افغانی را به کشورهای اروپایی فرستاد مشاوران خارجی را درعرصه تعلیم تربیه استخدام نمود روزنامه ها وجراید بوجود آمد. درسال ۱۳۰۵ رادیو افغانستان شروع به فعالیت های نشراتی نمود . اما با تأسف که یک عده از اقدامات شاه امان الله خان ازجمله رفع حجاب و عصری ساختن لباس های ملی ، نظامنامه نکاح ، تعدد ازواج که همه جنبه اصلاحی داشت به بافت ذهنی جامعه سازگار واقع نشد ومحبوبیت شاه را دربین مردم خدشه دارساخت که درنتیجه بغاوت ها و سرکشی بر ضد امان الله خان درتمام نقاط کشور آغاز گردید ، شاه نخواست علیه بغاوت گران مقاومت نماید امور مملکت را به برادر خود سردارعنایت الله خان سپرد و خود روانه قندهار شد ودر ماه جون ۱۹۲۹ از طریق رباط به سپین بولدک رسید و ازآنجا به چمن سپس به ایتالیا رفت و تا اخر عمر درهمانجا مسکن گزید تا دیده از جهان فرو بست .

حیا ت الله حلیم

ممکن است شما دوست داشته باشید