روزنامه ملی انیس

پرچاوی های پی هم برق شهروندان را دچار مشکلات متعدد نموده

پایتخت نشینان  از پرچاوی‎های  دوامدار برق شکایت  دارند، این حالیست که شرکت برشنا ازسرکت جریان برق ۱۵۰ میگاوات کابل که دوباره فعال شده است، به شهروندان کابل اطمینان می دهد.  چندی پیش سرکت متذکره در ازبکستان به خاطر عوارض تخنیکی نمی توانست این جریان‎‎را به کابل انتقال دهد و از فعالیت باز مانده بود .

مسئولان برشنا موسسه می‎گویند: با وجود این تلاش ها پرچاوی های مؤقتی در ایام سرما در جریان برق شهر کابل همچنان ادامه می یابد.

 شماری از شهروندان کابل از افزایش پرچاوی های برق در شهر کابل شاکی اند و شرکت برشنا را متهم می سازند که برق داخلی و وارداتی را به عادلانه توزیع نمی کند.

 این در حالیست که باسرد شدن هوا جریان برق درساحات مسکونی کاهش یافته که این وضعیت شهروندان شهر کابل را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

بعضی شهروندان به این باور اند که مسئولان برشنا مؤسسه درتقسیم برق برای مردم منصفانه عمل نمی کنند و مناطق دورافتاده از مرکز شهر را کمتر و ساحات مرکزی را بیشتر تحت پوشش جریان برق قرار می‎دهند.

این باشندۀ کابل می گوید که پرچاوی های برق آنانرا با مشکلات زیادی اقتصادی مواجه ساخته است وباید مسئولان امور درزمینه راهکارهای مؤثری را جستجو نمایند تا معضلات موجود مردم، برطرف گردد.

 باید اذعان داشت که این مأمول همه ساله بانزدیک شدن فصل سرما شهروندان را دچار مشکل می سازد.

باید مسئولان با توجه به مشکلات مردم گام های عملی را برای زدودن این معضل بردارند تا شهروندان شهر کابل از ناحیه بی برقی در آینده شاکی نباشند.

در همین حال مسئولان شرکت برشنا می گویند که شرکت برشنا تلاش می کند تا پرچاوی های برق را مساویانه در تمام نقاط شهر انجام دهند وبه همین منظوریک تیم کاری که تقسیم اوقات پرچاوی ها را آماده می سازد کار خود را آغاز خواهد کرد ودرنظراست که تمام برنامه های پرچاوی ساحات‎را به اطلاع شهروندان از طریق صفحۀ رسمی برشنا مؤسسه برسانده شود.

آنان افزودند که شرکت برشنا در شهر کابل پنجصدو هفتاد وپنج هزار مشترک دارد که با سرد شدن هوا بیشتر مشتریان برای تسخین منازل شان از وسایل برقی استفاده می کنند که این امر باعث کاهش انرژی برق میگردد و شرکت برشنا ناگزیر به پرچاوی‎ها متوسل شود به گفته مسئولان ازاین که درمناطق غیر پلانی برق بیشتر مصرف می شود و فشار زیاد بالای سیستم برق وارد می شود، درآن مناطق بیشتر پرچاوی صورت می گیرد.

آنان درمورد حل مشکل کمبود برق خاطر نشان ساخت که این مشکل دو راه حل دارد میان مدت و دراز مدت، در میان مدت شرکت برشنا با کشور های ازبکستان و تاجکستان صحبت کردیم تا برق ازبکستان را از طریق تاجکستان به افغانستان انتقال دهد
و در دراز مدت ، مشکل پرچاوی  تا ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ حل خواهد شد زیرا در نظراست دراین مدت برق بیشتر وارد شبکه گردد ، آنان از شهروندان شهر کابل خواستند تا از وسایل برقی برای تسخین منازل شان استفاده نکنند تا خانه های شان با نور برق همیشه منور باشد.

محمد مسعود

ممکن است شما دوست داشته باشید