روزنامه ملی انیس

پروژه های ملی و تاسیسات عامه افغانستان باید حفاظت شوند

اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان اعلام نمود که برخی از پروژه های بزرگ و مهم ملی مانند بند سلما، کمال خان، کجکی، شاه و عروس و بند های دیگر را به بهره برداری سپرده اند و باید از آنها به عنوان تاسیسات عامه حفاظت شوند.
به گفته این اداره، حفاظت از پروژه های ملی مسئولیت همگان است و مخالفان مسلح حکومت با نقش منفی در این زمینه نباید خود را مورد قضاوت مردم و تاریخ قرار دهند.
احمد رشاد حکیم، رئیس مالی و فنی اداره ملی تنظیم امور آب در یک نشست خبری در کابل گفت که خواست ما این است که حفاظت از تاسیسات عامه مسوولیت همه است چه مخالفان دولت و چه مردم عام. باید در نگهداری آن سهیم شوند.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در حال حاضر مصروف جذب سرمایه گذاری های استراتژیک برای مدیریت بیشتر آبهای کشور میباشد.
احمد ویس بصیری، معاون این اداره گفت که تلاش ها برای جذب سرمایه برای ساخت بندر های شال، ساگی، گمبیری، سروبی دو، باغدره، قلعه میامی و بند های زنجیره‌ای بدخشان ادامه دارند.
به گفته معاون اداره ملی تنظیم امور آب کشور، در حال حاضر کار ساخت بند های کمال خان، پاشدان، کجکی، دهنه دره، شاه و عروس، مچلغو، پالتونی، توری، شفلو و تونل های بند بخش آباد در مراحل گوناگون ادامه دارد.
بصیری علاوه نمود که بند های زنجیره‌ای دشت جوم ولایت بدخشان در همآهنگی با تاجکستان تحت پروسه مذاکرات قرار دارند.
به گفته معاون اداره ملی تنظیم امور افغانستان، بیشترین تمرکز این اداره به هدف مدیریت منابع آب فعلاً جذب سرمایه‌گذاری های استراتژیک مانند سکتور خصوصی و همکاران بین المللی در بخش مدیریت منابع آب کشور میباشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید