روزنامه ملی انیس

پاکستان متعهد به افغانستان با ثباتو صلح آمیز است

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان روزشنبه گفت که پاکستان متعهد به یک افغانستان باثبات و صلح آمیز، متحد، دموکراتیک و مرفه است .

قریشی در جلسه کنفرانس صلح افغانستان تحت عنوان ” پروسه لاهور” گفت که افغانستان با ثبات و مرفه به نفع منطقه است .

وی افزود که پاکستان از نقشش در حل منازعه افغانستان با رعایت اصول احترام متقابل و عدم دخالت حمایت می کند.

وزیر امور خارجه پاکستان افزود که بعد از ملت افغان، بیشترین تاثیر بی ثباتی و درگیری مداوم این کشوررا پاکستان متقبل شده است.

به مدت  طولانی، دایره  بی‎اعتمادی ، اغلب توسط دشمنان مشترک ما ایجاد شده است ، روابط ما را تحت تاثیر قرار داده است و یکدیگر را ملامت کردن به هیچ یک از ما کمک نکرده است. ضروری است که از این گونه  منفی بافی  دور شویم و این زمانی ممکن است که رهبری دو کشور گام های عملی برای ایجاد اعتماد متقابل و اطمینان بردارند.

دو کشور نباید اجازه دهند تا از قلمرو شان به اهداف تروریستی استفاده شود که به نفع کشور های ما نیست .

قریشی افزود:

پاکستان و افغانستان اهداف صلح و رفاه درازمدت در افغانستان و منطقه را یکسان می دانند.

قریشی گفت که دیگران فکر می کنند که جنگ در افغانستان از راه نظامی حل می‎شود در حالی که ما فکر می کنیم که منازعه افغانستان از طریق گفتگو های سیاسی قابل پیشرفت است و  راضی از آن هستیم که دیگران نیز به این نتیجه رسیده اند.

وزیر امور خارجه  پاکستان گفت که به طور صمیمانه روند صلح افغانستان را با حسن نیت و به عنوان یک مسوولیت مشترک تسهیل
می کند و همچنان نقش خود را ادامه می دهد.

قریشی همچنان علاوه بر نقش پاکستان، به حل و فصل سیاسی منازعه افغانستان وتلاش ها به بازسازی و انکشاف افغانستان متعهد شد.

قریشی گفت:

 ما آماده کمک به افغانستان از طریق تجارت، سرمایه گذاری، اتصال و ظرفیت سازی مردم افغانستان
هستیم.

او گفت که ما متعهد به ارتباطات مردم با مردم و تبادل فرهنگی هستیم و پاکستان همچنین مایل است با افغانستان و جامعه جهانی همکاری کند تا امکان آن پیداشود که شرایط موثری برای برگشت  پناهندگان افغان به طور داوطلبانه و مصون به کشور شان فراهم شود.

این کنفرانس پنج روز پیش از سفر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به پاکستان ، دایر شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید