روزنامه ملی انیس

پاکستان صداقت خود را در عمل ثابت سازد

 دولت و مردم افغانستان معتقد اند که  راه حل معضل جاری درمنطقه ٬ فقط دروجود همگرایی وهمکاری های منطقهیی  امکان پذیر است .  افغانستان وپاکستان در سال های اخیر رابطه پر تنش سیاسی داشته اند  علل وعوامل این تنش  واضح وروشن است .

 مردم کشور باور دارند که افغانستان از ناحیه  سیاست های ماجراجویانه منطقه یی  پاکستان متضررشده  است  وبدبختانه این کشور همه چیز را از دید سیاسی  ونظامی می نگرد. درحالی که  دولت  و مردم افغانستان ، افغانستان را نقطه اتصال کشورهای منطقه وفرا منطقه  می دانند  وتأکید دارند  که کشور های منطقه  به شمول پاکستان به جای رقابت  و جدال٬ راه همکاری  اقتصادی را درافغانستان دنبال کنند.

دولت ومردم افغانستان راه حل  معضلات  جاری در منطقه  را  فقط  دروجود  همگرایی وهمکاری های منطقهیی  امکان پذیر می دانند  وبرای رسیدن به این هدف  انسانی گام های عملی برداشته اند .

افغانستان امروزازمسیر تجارت وهمکاری های اقتصادی  رابطه خوب  با کشور های منطقه  ایجاد کرده  است و داد وستد  تجاری خود را با ایجاد دهلیز های هوایی ، مسیر  های تجاری چون راه ابریشم وراه لاجورد٬ کار گیری از بندر چا بهار انکشاف داده است .

 همچنان دولت افغانستان تلاش کرده است تا دیدگاه حکومت پاکستان را در مسایل منطقه یی از دید  رقابتی  به دید  همگرایی  وهمکاری تغییر دهد  وبه این منظور راهکار وبرنامه های زیادی عملی کرده است .

یکی از این برنامه ها ایجاد برنامه عملیاتی  ( پلان عملی افغانستان و پاکستان برای صلح  وهمبستگی ) است  که آخرین نشست آن روز دوشنبه ۲۰ جوزا به سطح معینان سیاسی  وزارت های خارجه دوکشور دراسلام آباد برگزار شد که در پنچ گروه کاری ٬مسایل  چون روابط سیاسی  و دپلماتیک ، هماهنگی های نظامی  ، همکاری های اطلاعاتی ٬ روابط اقتصادی و مسئله مهاجرین  را مورد بحث قرارداد .

این درحالیست که پاکستان همیشه تعهد همکاری با افغانستان داده است  مگر درعمل کمتر کاری  انجام داده است .

 با آن  که دیپلماتان ارشد دو کشور در اسلام آباد روی  برنامه عمل درروابط دوکشور به بحث پرداختند مگر اخباری نشر شد  که نشان می دهد حریم هوایی پاکستان به روی پرواز های طیاره های مسافربری افغانستان به هند برای پانزده روز دیگر هم مسدود باقی می ماند

هند در اواخر ماه حوت سال گذشته  درواکنش به یک  حمله هراس افگنانه  مقریک  گروه هراس افگن را درداخل خاک پاکستان هدف  قرار داد و ازآن زمان  بعد ٬حریم هوایی  پاکستان به روی پرواز های خارجی به هدف هندوستان بسته است

بااین اقدام پاکستان، افغانستان بیشترین خسارات متقبل شد  و با کاهش  پرواز ها به هند٬  درصدور کالا های افغانی به آن کشور سی فیصد کاهش  به عمل آمده است.

مشکل دیگراین  است که پاکستان همیشه  مسئله تجارت  وترانزیت  را با مسایل  سیاسی  گره میزند  وبارها حق ترانزیت  افغانستان را نه تنها نا دیده گرفته است بل  آن را  نقض کرده است .

 حالا که  روابط سیاسی  افغانستان  و پاکستان بعد از دیدار رهبران  دوکشور درمکه مکرمه واجلاس برنامه  عمل رو به بهبود است بهتر است  که پاکستان روی عملکرد خود درمسایل تجارت ، ترانزیت  واستفاده ازحریم هوایی  بازنگری کند  و بیشتر از این به عنوان یک کشور مشکل ساز برای افغانستان تبارز نکند درغیرآن  افغانستان مجبور خواهد بود که  اقدامات واکنشی  را روی  دست گیرد.

افغانستان با موقعیت  جغرافیایی که دراتصال کشورهای منطقه دارد، یک فرصت  برای  رشد اقتصاد وتجارت است که  باید  ارزش  آن را در یافت و کشورهای منطقه  به شمول پاکستان موقف  خود را  دراین فرصت  ها پیدا کنند .  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید