روزنامه ملی انیس

پاکستان باید گام های عملی در راستای صلح در افغانستان بردارد

سخنگوی وزارت امورخارجه دیروز در یک نشست خبری پیرامون گفتمان  آسیای میانه  جاپان به اضافه افغانستان  معلومات داد .

به گزارش آژانس باختر، وزیر امورخارجه کشور به هدف اشتراک در این نشست به تاجیکستان رفته است همکاری های منطقه یی و بین المللی در امر مبارزه علیه تروریزم و تمویل آن از طریق قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و گفتگوهای صلح، مورد بحث قرار
 گرفت
. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امورخارجه  پیرامون اشتراک وزیر امورخارجه افغانستان در این نشست ها صحبت کرد وگفت که روی همکاری های کشور ها با افغانستان برای توسعه زیربناها  تقویت همکاری های اقتصادی میان کشور های آسیای میانه و افغانستان به همکاری جاپان و ایجاد سازوکارهای جدید منطقه یی برای مبارزه با تروریزم وجرایم سازمان یافته، از جمله مسئله‎یی میباشد که دراین نشست روی آن بحث می شود .

احمدی از تحرکات منطقه یی و بین المللی به خاطر زمینه سازی گفتگو های مستقیم صلح میان دولت ج.ا.ا و نمایندگان طالبان، بویژه فعال شدن آلمان و هند در این زمینه استقبال کردو خواستار برداشتن گام های عملی از سوی پاکستانبرای صلح در افغانستان شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید