روزنامه ملی انیس

ویدیوکنفرانس گروپ نخست تماس صلح دولت با اعضای سیاسی و مسئولین کمیسیون زندانیان طالبان

گروپ نخست تماس صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با اعضای سیاسی و مسئولین کمیسیون زندانیان طالبان دیدار کرد.

طالبان با حمایت صلیب‌سرخ جهانی قرار است تیم خود را به کابل اعزام نمایند و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آن‌ها در بگرام میزبانی نموده تا این‌که سلسله کار رهایى زندانیان را تدوام ببخشند.

دوطرف همچنان توافق نمودند که بعد از آمدن تیم طالبان، بیشتر بحث‌های رو در رو و تخنیکی نمایند.

در این کنفرانس ویدیویی نمایندگان سفارت آمریکا، وزارت امور خارجه قطر و صلیب سرخ جهانی نیز حضور داشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید