روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ولسی جرگه معاش یک ماه «بی‌کاری» خود را گرفتند

اعضای ولسی جرگه حقوق یک ماه «بی‌کاری» خود را دریافت کردند.

فقر در افغانستان بی‌داد می‌کند، وضعیت هر روز بحرانی‌تر می‌شود و امید به آینده کم‌رنگ‌تر؛ اما شماری از این حلقه خارج‌اند. یک ماه‌وشانزده روز از آغاز ولسی جرگه می‌گذرد، اما با وجود تمام بی‌نتیجه‌بودن‌ها و عبث‌شدن وقت نامزدان و اعتماد مردم، اعضای ولسی جرگه حقوق ماه ثور خود را دریافت کردند.

در این یک‌ونیم ماه چه گذشت؟

دور هفدهم ولسی جرگه در ماه ثور در غیاب نماینده‌گان کابل، از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی گشایش یافت و پس از اعلام نتایج آرای کابل، نماینده‌گان پایتخت نیز وارد مجلس شدند. اعضای مجلس برای تعیین هیأت اداری به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس مجلس را انتخاب کنند و از میان چهار نامزد پست ریاست، میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی به دور دوم انتخابات رفتند.

در دور دوم کمال‌ناصر اصولی ۵۵ رأی کسب کرد هواداران  رحمانی، مسألۀ کرسی ریاست مجلس را پایان‌یافته و رحمانی را رئیس مجلس می‌خوانند، اما طرفداران  اصولی، نصاب مجلس را محکم گرفتند و پیروزی  رحمانی را نپذیرفتند/نمی‌پذیرند.

در این مدت دو هیأت نیز برای حل بن‌بست مجلس تعیین شد، اما این هیأت نیز کارساز واقع نشد و تنش هم‌چنان پابرجا
ماند.

تنش بر سر کرسی مجلس نماینده‌گان اکنون وارد نیمۀ دوم ماه دوم شده و نماینده‌گان بدون هیچ برنامه‌یی به مجلس رفت‌وآمد می‌کنند.

اکنون شماری در داخل مجلس پرداخت حقوق به نماینده‌گان را خجالت‌آور می‌خوانند.

بلقیس روشن می‌گوید: «بسیار منظم به مجلس رفتید، هیچ دعوایی نکردید، معاش گرفتید و هیچ خجالت نکشیدید.»

سیدحسن پکتیاوال، عضو دیگر مجلس نیز می‌گوید، نماینده‌گان در یک ماه گذشته هیچ کاری انجام نداده‌اند که در ازای آن پول دریافت کنند. به گفتۀ  پکتیاوال، وضعیت جاری در مجلس خجالت‌آور است و حقوق نماینده‌گان باید به خانواده‌های قربانیان جنگ پرداخت می‌شد.

با مشاهدۀ وضعیت در مجلس نماینده‌گان، روزنه‌یی برای بیرون‌رفت از وضعیت کنونی در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد؛ قابل ذکر است که حقوق هر نمایندۀ مجلس به ۲۴۰ هزار افغانی در ماه می‌رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید